Trump nekter å svare?

Av Norvald Aasen. 

Til NRK og øvrige adressater.

Heksejakten mot Trump

På Dagsrevyen den 20.07. 2020 var et av hovedoppslagene saken om Trump som nektet å svare på spørsmål om han ville godta et valgnederlag ved kommende presidentvalg i USA.

Dette spørsmålet er så hinsides vett og forstand at Presidenten gjør bare klokt i å avvise slike tåpelige spørsmål.

At dette blir en hovedsak i norske og vestlige venstremedia skal vi ikke forundre oss over, de har gjennom 4 år drevet en daglig skittkasting og heksejakt mot Trump.

President Trump er ingen diktator slik vi kjenner dem fra sosialistiske og kommunistiske regimer!

De venstreekstreme vestlige media - herunder NRK - har vel neppe, gjennom disse fire siste årene med Trump, latt en eneste dag gå forbi uten negative oppslag om Trump. De har aldri kunnet svelge at han slo ut Hillary Clinton ved valget for fire år siden. Dette må være god underholdning for de enfoldige som lar seg påvirke av daglig venstremedia sin propaganda. For de stadig flere som finner daglige nyhetsoppslag så lite informative  og opplysende at vi søker sannhet og saklighet der den for tiden finnes, nemlig på uavhengige og frie nettsteder, blir motviljen mot å bli offer for systemmedia sin hjernevask avgjørende for hvorfra vi søker informasjon. Derfor er steder som blir skygget unna NRK, TV2 og lignende. 

Forvrengning av fakta og hemmelighold av viktig informasjon for publikum er bare to av de ting som irriterer vanlige seere, lyttere og lesere.

Så skal det visstnok også gå dårlig for Trump på grunn av at han har håndtert coronaepedemien dårlig? Da er han nok i klasse med mange andre, men som det visstnok går bra for, men der smittetallene har vært skyhøye, som f.eks. i Sverige. Der sitter jo sosialisten Løfven og i Spania sitter også en sosialistregjering. Hvordan har disse håndtert epedemien?

Kanskje har smittetallene vært høye i USA på grunn av massedemonstrasjonene som har pågått med vold og ødeleggelser? Men disse demonstrasjonene har nok mest trolig hatt sin bakgrunn i ønsket om å svekke Trump ved presidentvalget og har derfor ikke blitt noen sak for venstremedia i Vesten, herunder i Norge.

Jeg kan tilslutt minne om hva Kringkastingsrådets leder, Per Kokkvold, uttalte under et møte i Rådet, der han sa klart fra at det ville være unaturlig for NRK å være nøytral i forhold til Trump, som han også fortalte hadde mange velgere som var mindre bra mennesker. Og når det blir uttalt at NRK ikke skal forholde seg nøytralt til USAs President, så sies det selvfølgelig at der i huset skal ikke nødvendigvis sannheten fortelles. En linje jeg synes NRK har fulgt til punkt og prikke!

Norvald Aasen. 
6983 Kvammen

Dette er skrevet med bakgrunn i mine rettigheter som er grunnlovsfestet i § 100 i Norges Grunnlov.