NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 8. juli 2020

Vi kneler ikke ned for noen annen enn Jesus Kristus, vår Herre og vår Gud

Av Spikeren. 

"Så snart alle folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slags instrumenter, falt alle folk og nasjoner og tungemål ned og tilba statuen som kong Nebukadnesar hadde reist." (Dan 3,7) 

Dette skjedde i Babylon for 2500 år siden, og det samme skjer idag anno 2020. For også idag spilles på mange slags instrumenter, der vi med egne øyne ser hvordan alle folk og nasjoner og tungemål faller ned og tilber de forskjellige statuer som reises.

Nok en gang er det Babylons konge (verdensherskeren) som står bak og pusher på disse tjenerne som er villige til å utføre hans ærend. Og det er mange av dem, endog innenfor de kristne rekker.

De som våger å stå opp og opponere mot denne ugudelige dansen blir også idag kastet i ildovnen. De blir hatet, hånet og utskjelt, fratatt sine stillinger, ja til og med banket opp og drept for sine meningers mot.

Så hva skal vi gjøre og si når vi som er Jesu venner møter disse vanskelige utfordringene i dagens samfunn? Kanskje vi skulle si det samme som Daniels venner gjorde i Dan 3,16-18: "Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist.

Vi legger også merke til hvordan Daniel og hans venner ble forsøkt indoktrinert av babylonerkongen og hans tjenere. Dette kan vi lese ut av navnene som ble gitt dem under oppholdet i Babylon. Den øverste hoffmannen gav dem nye navn. Daniel kalte han Beltsasar, Hananja Sjadrak, Misjael Mesjak og Asarja Abed-Nego. (Dan 1,7)

Daniel, som betyr "Gud er min dommer" og som er et bilde på Jesus, fikk navnet Beltsasar, som betyr "Bel beskytter kongen".

Daniels venner er et bilde på oss som er Jesu venner.

Han som egentlig het Hananja, som betyr "favorisert av Jahve", fikk navnet Sjadrak, som betyr "kongelig".
Han som egentlig het Misjael, som betyr "å være som Gud er", fikk navnet Mesjak, som betyr "kongens gjest".
Han som egentlig het Asarja, som betyr "hjulpet av Jahve", fikk navnet Abed-Nego, som betyr "Nebos tjener".

På samme måte blir også vi indoktrinert fra barnehagestadiet og oppover av denne verdens herskere og deres ugudelige hoffmenn. Så lenge vi er lydige og tjener dem, gis vi ærverdige titler, penger og makt. Men med en gang vi tar avstand for deres ugudelige ideologier blir vi gjenstand for hat, forfølgelse og ekskludering fra "de godes" selskap.

Derfor skriver Paulus følgende i Ef 6,12-18: "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige."

På samme måte som Daniel ble kastet ned og senere dradd opp av løvehulen, ble Jesus kastet ned og senere dradd opp av dødsriket. Og på samme måte som Daniels venner ble kastet i ildovnen og senere tatt levende ut, slik skal også vi bli tatt levende ut av vår tids ildovn, uten at det engang lukter brent av oss! "Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull - som jo lutres ved ild - skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse." (1 Pet 1,7) 

Derfor kneler vi ikke ned for noen annen enn Jesus Kristus, vår Herre og vår Gud.

For som Paulus skrivver i Fil 2,10-11: "I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!"

Spikeren