Gudstjenesten er en vare

Av Kirkehøyden. 

Den 15 september har avisen Vårt Land en artikkel av Arve Juritzen, som fremstiller gudstjenesten som en "vare" som vi selv må "utvikle" og "markedsføre" som ett av mange produkt i vårt moderne samfunn. 

- De neste fire årene skal jeg sitte i Kirkemøtets komité «Gudstjeneste og evangelisering». Jeg gleder meg, skriver Juritzen til slutt.

Jeg reagerer på en slik fremstilling av vår kristne tro og skriver følgende mail til Juritzen: 

"Med all respekt må jeg fortelle deg at du ikke har peiling på hva kristen tro er. Mye av det du skriver er sant, men bare ut fra premisser som ikke har noe å gjøre med det å bli kristen, bli gjenfødt i Jesus Kristus, og få det evige liv. 

Jeg anbefaler denne bloggen Spikers CornerJeg anbefaler selve andakten i dag av Øivind Andersen, men også under i kommentarfeltet hvor Spikeren utdyper.

Litt senere får jeg svar fra Juritzen, som skriver: 

"Takk for mail og innspill. Jeg er nok mer beskjeden enn deg når det gjelder å mene å ha fasit på hva kristen tro er. Jeg tenker at det er mangfoldet, og ikke minst respekten for mangfoldet, som skaper en levende tro. Ønsker deg en fin uke, hilsen arve

Jeg avslutter så det hele med å skrive tilbake til ham: 

Igjen jeg er uenig! Det er ENHETEN i Jesu Kristus som gjelder, og vi er lemmer på hans Evige Legeme. 

Du tror det er en vare, men vi døde med ham på korset, og ble gjenfødt med han ved oppstandelsen. Alt slått fast i den lille bibelen: Joh 3,16: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Dernest så vel formulert her: Ef 2,8-10: "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."

Du er mer beskjeden enn meg? Jeg synser ikke, men viser til Guds Ord. Om du har et annet syn må det ha basis i Guds Ord, så gi meg hjemmel der for dette mangfoldet som du viser til. Det er Enheten i Ham i all evighet, før, under og etter skapelsen, som gjør oss til kristne. Joh 8,58: "Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.

Jeg klandrer deg ikke, for vi har et bispekollegium som har suspendert Guds Ord. De nevner det aldri, fordi de har en politisk agenda. Inkludering, mangfold og hele pakka.

La meg legge til en ting om varer. De er alle der for å overvinne smerten. Er du en god markedsfører, kan du gi folk ideen om at en kostbar ferie i Stillehavet vil fjerne smerten og depresjonen. Hva så med alle de andre surrogatene i markedet? Bare en ting fjerner smerten, ja endog gjør smerten utholdelig. For livet er ikke lett "in the valley and on the mountain": 


Store supertankere og containerskip krysser havene med varer til ingen nytte for å fjerne smerten. Bare Jesus har og er løsningen, og han kan dere ikke selge.

Kirkehøyden

Kommentarer