Biden eller Trump?

Av Olav Hermod Kydland. 

Tirsdag 6. oktober hadde Dagen en spørrerunde overfor kristenledere om hvem de ville ha stemt på, Trump eller Biden, dersom de var amerikanske statsborgere. - Det kom fram at de fleste ville ha stemt på Biden eller ikke på noen av dem. Bare åtte personer foretrakk Trump som president i USA.

Vi er enige med disse åtte personene og vil takke dem at de står fram i denne tid hvor alt Trump og republikanerne står for blir kritisert og latterliggjort.


Nettsida «Søkelys» kaller dem hedersmenn, sju menn og en kvinne, som våger å trosse det politisk korrekte.

I et annet innlegg skriver «Søkelys» at 350 liberale religiøse ledere i USA støtter Joe Biden. Likedan støtter liberale kirkesamfunn Biden, mens evangeliske kristne støtter Trump. Av dem som vil markere støtte til Biden/Harris, er det både kristne, muslimer, jøder, hinduer og sikher blant underskriverne.

Med hensyn til oss underskrivere ville vi også ha stemt for Trump/Pence ved valget 3. november dersom vi hadde vært amerikanske statsborgere. Vi vil fremheve Mike Pence som er en konservativ kristen og en god og dyktig medarbeider til Trump.

Noen av grunnene til at vi ville ha stemt på Trump/Pence er:

For det første deres syn på fosterdrap (abort). Retten til liv er den viktigste verdi Gud har gitt menneskene.

For det andre Trumps utnevning av konservative dommere til Høyesterett.

For det tredje hans politikk overfor Israel og Midtøsten, og at han erklærte Jerusalem som Israels hovedstad og flyttet USAs ambassaden dit. Likedan at han erklærte at Golanhøydene tilhører Israel.

Vi er også enige i hans syn på nasjonalstaten og hans motstand mot globalismen.

Hvorfor vi ikke kunne tenke oss å stemme på Biden/Harris.

Særlig på grunn av deres syn på abort (fosterdrap) og støtte til Planned Parenthood. Demokratene vil ha fri abort, ja noen helt opp til fødselen. Dette er et opprør mot Gud og hans livslover for menneskelivet. Gud har ikke gitt menneskene lov til å bestemme over fosterets liv eller død. Menneskelivet begynner allerede i mors liv ved befruktningen som er en skaperakt etter Guds vilje. Derfor er fri abort synd mot Gud.

En annen viktig sak som gjør at vi ikke kunne ha stemt på Biden/Harris, er den varslete identitetspolitikken.

Tyler O'Neil skriver i Pj Media at i 2018 beskrev Biden konservative som er imot LHBT-aktivisme som "samfunnets bunnfall».

Biden vil gi den såkalte Equality Act første prioritet dersom han blir valgt til president. Denne såkalte likhetsloven vil tvinge bibeltro kristne til gå på akkord med sin samvittighet overfor LHBT- aktivistene.

Følgelig vil en også åpne kvinnesport og kvinnenes private rom for biologiske menn, noe som undergraver fair play og privatliv.

Om likestillingsloven har Biden sagt: “Jeg lover deg at hvis jeg blir valgt som president, vil det være det første jeg ber om å bli gjort. Det vil sende en melding over hele verden, ikke bare hjemme. ”

Selv om Biden fordømmer bibeltroende kristne, har han vært taus om de grusomme angrepene på de katolske statuer og kirker etter George Floyd-opptøyene i sommer.

Ifølge Dagen 27.07.2020 har Biden kommet med konkrete løfter til den muslimske befolkningen i USA. Hvis han blir valgt til president, vil han føre en politikk som fortjener støtte fra muslimene. Han har lovet å signere lovgivning mot hatkriminalitet og utnevne muslimer til stillinger i den amerikanske administrasjonen. På sin første dag i presidentvervet vil han oppheve det muslimske innreiseforbudet som president Trump har innført, sier han.

Avslutningsvis vil vi sitere den kjente teologen, dr. John MacArthur, som har uttalt at å stemme for Biden er ikke en mulighet for kristne.

Valget er ikke vanskelig for oss å ta selv om vi synes at Trumps ordbruk og gjerninger i en del tilfeller, er beklagelig. Men vi må se på politikken som blir ført.

Vi kunne ikke ut fra vårt kristne grunnsyn ha gitt vår stemme til noen som går inn for fri abort, identitetspolitikk og som ønsker å gi muslimer stor plass i administrasjonen.

Olav H. Kydland
Eivind Gjerde
Harald Claudius


Kommentarer