NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 6. november 2020

Da kom Jesus . . .

Av Spikeren. 

"Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus og ligger seksti stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem: Hva er det dere går og samtaler om på veien? De stod da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som hette Kleopas, sa til ham: Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene? Han sa da til dem: Hva da? De sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket - og hvordan våre yppersteprester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham." (Luk 24,13-20). 

Jeg tror denne lille fortellingen beskriver ganske godt hva mange av oss føler for tiden.

Han som vi nærmest var sikker på skulle vinne ble forrådt av våre prester, rådsherrer og presse. Han som vi nesten så på som en Gudsendt "profet", mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, ble ved hjelp av løgner og falske vitnesbyrd dømt og nærmest korsfestet av mennesker som hatet ham. 

Selv om likheten i dagens bibelfortelling er slående med den nedturen som vi opplever nå, skal vi være veldig varsomme med å glorifisere Trump for mye, for han er ingen frelser. Men jeg tror likevel vi kan si at han er et Guds redskap. Og er det noe djevelen hater og motarbeider, så er det de som lar seg bruke til tjeneste for Gud.

Akkurat som Emmaus vandrerne var på vei nedover fra Jerusalem, slik opplever også mange av oss en skikkelig nedtur i disse dager, og vi taler med hverandre om alt dette som har skjedd.

Men som alltid i krisesituasjoner kommer Jesus og slår følge med oss. Likevel er der ofte noe som gjør at øynene våre blir holdt igjen, slik at vi ikke kjenner ham. Derfor stiller han oss det samme spørsmål som Emmaus vandrerne fikk for 2000 år siden, slik at også vi skal få anledning til å sette ord på alt det som vi går og bærer på: 

"Hva er det dere går og samtaler om på veien?"

Når vi så har fått lagt av alt som  tynger og bekymrer oss, tar han oss med tilbake til de gamle skriftene og viser oss at alt som nylig har skjedd, det SKULLE skje! 

For akkurat som Jesu korsfestelse ikke kom som noen overraskelse på Gud, kom heller ikke "korsfestelsen" av Trump som noen overraskelse. Og akkurat som disiplene, som for 2000 år siden hadde låst seg inne i frykt for hva som ville komme til å skje, slik føler kanskje også vi det i dag når vi snakker om det som kan skje fremover.

Men så står det så flott i Luk 24,36: Mens de talte om dette, stod Jesus midt iblant dem og sa: "Fred være med dere!" 

Det samme budskapet gir Jesus til oss i dag:

"Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet." (Joh 14,27).

"Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!" (Åp 3,11).

Spikeren