NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 9. november 2020

Eg har ikkje respekt for deg

Fra Norvald Aasen. 

Til Erna Solberg, personlig. 
Kopi til andre adressater. 
 
Dagsrevyen 05.11. 2020:
Her seier du at Nordmenn må holde seg i ro og hjemme grunnet auka smitte.
 
Til ein statsminister som ikkje veit at nordmenn er namnet på eit eige folk som har budd i dette landet gjennom uminnelege tider, skal eg fortelje deg dette: Høgsterettsjustitiarius Carten Smith skreiv i arbeidet med Finnmarkslova dette: Staten Norge er etablert på de to folk, nordmenn og samars, territorium.
 
At du har kongen og hans hus, samt media og andre kjendismiljø, som støttar deg i denne hånen mot oss nordmenn, betyr ingen ting for meg, og at eg ikkje er redd for at du ser meg, slik det står på munnbindet ditt.

Det er no rundt 1,5 mill. menneske busette i Noreg som ikkje er nordmenn, desse slepp altså å få di oppmoding om ikkje å ha omgang med andre, men å halde seg mest mogeleg heime. Dei er heldige, dei vert ikkje sett av deg og ditt munnbind?
 
Du vil nok fnyse av brevet og meiningane mine, men eg vil heretter fnyse av dine ord og oppmodingar. Eg har ikkje respekt for deg, og eg er gamald nok til å vite korleis eg skal innrette meg. Det spør eg deg ikkje om.
 
Til sist vil eg seie: Gjennom dei siste 30 åra ser eg at det har det vore mange udugande og unasjonale personar som har hatt ditt verv, eg må berre seie at eg synes du er ein av dei verste - kanskje den verste, slik globalistar gjerne er!
 
Norvald Aasen, 
6983 Kvammen