Hvem er som Gud?

Av Olav Hermod Kydland. 

«Hvem vil dere da ligne Gud med? Hva for et bilde vil dere sette ved siden av ham? Gudebildet er støpt av en mester, en gullsmed kler det med gull, og han støper sølvkjeder til det.» (Jes 40,18-19).

Da jeg var på Taiwan, så jeg ofte håndtverkere som laget avguder i ulike størrelser. I hvert hus hvor ikke Jesus ble tilbedt, brant det røde lys på fedre - og avgudsalterene. 

Da forstod vi at der æret de forfedrene og tilba avgudene. Dette synet var ikke oppløftende å se, men det førte til bønn om en dag ville avgudsaltrene bli erstattet av korset.

Spørsmålet til hver en av oss er: Hvem vil dere ligne Gud med? Det vil nok bli mange svar på grunnlag av det enkelte menneskets innstilling til kristendommen og Den treenige Gud.

Gud er høgt opphøyet over menneskene. Han har skapt universet og holder det oppe, og mennesket har han skapt i sitt bilde til mann og kvinne, og har innstiftet ekteskapet som et livsvarig fellesskap mellom én mann og én kvinne.

Gud er både kjærlighet og hellighet på samme tid. Ikke noe skapte vesener, verken engler eller mennesker kan sammenlignes med Gud. Men Gud har åpenbart seg både i universet, historien, samvittigheten og fullkomment i sin enbårne Sønn, Jesus Kristus.

Siden menneskene er religiøse av naturen, søker de sine egne guder, det vil si avguder og forløsnings veier selv om de kan vite at det er en Gud ved å se på alt det skapte, historiens gang og subjektivt ved at deres samvittighet dømmer eller bifaller deres gjerninger.

Hva er en avgud? Slik spør biskop Pontoppidan og svarer: «Alt det et menneske dyrker, frykter, elsker og forlater seg på i stedet for den eneste sanne Gud.»

At noen dyrker utskårne bilder av avguder kledd med gull, som ikke kan tale, se, høre, føle eller gå, er en grov og primitiv form for avgudsdyrkelse.

Selv om det ikke eksisterer noen avguder objektivt sett, er det slik at «det som hedningene ofrer, det ofrer de til onde ånder og ikke til Gud.» (1 Kor 10,20). Det mest alvorlige med avgudsdyrkelsen er at tilbederne kommer i kontakt med onde åndsmakter som fører dem vill.

Andre mennesker dyrker seg selv, andre mennesker, andre skapninger, filosofiske ideer, religiøse eller sekulære ideologier. Felles for dem alle er at de ikke kjenner eller bryr seg om å tilbe den eneste og sanne Gud som har liv i seg selv og er livets giver.

Den treenige Gud kan ikke sammenlignes med noen andre, verken mennesker eller avguder. Hans åpenbaring vitner om hans plan, hensikt og vilje både med universet og oss mennesker.

I sin ufattelig kjærlighet lot han sin enbårne Sønn bli menneske, født av jomfru Maria i Betlehem, Davids stad. Jesus er sann Gud og sant menneske i en person uten sammenligning med noen andre mennesker eller åndsvesener.

Jesus kom til jord for å frelse syndere. På Golgata tok Jesus all verdens synd på seg og døde en stedfortredende død for hele menneskeheten. Guds ord sier at han ble gjort til synd for oss for at vi skulle bli rettferdigjort ved ham (2 Kor 5,21).

Derfor er nå vegen til himmelen åpnet for alle mennesker. Men bare de som tar sin tilflukt til Jesus og tror på ham kommer dit. Guds ord sier nemlig: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Mark 16,16).

Hver den som tror på Jesus Kristus får Den Hellige Ånd som pant. Han vil fylle ditt hjerte med glede og fred. Han ser dine vanskeligheter, hører dine sukk og bønner og føler din smerte og savn. Mens de stumme og følelsesløse avgudene kan ikke hjelpe noe menneske, verken nå i tida eller i evigheten. 

Når så din tid på jorda er omme, vil Gud ved sine engler føre deg frelst hjem til seg til en evig hvile og salighet.

Olav Hermod Kydland

Kommentarer