Kampanje for masseinnvandring

Fra Norvald Aasen. 

Til UDI og IMDI/ kunnskapsdepartementet m.fl..
 
Jeg ønsker å gjøre innvandrings- og migrantetatene oppmerksom på de aksjonene som tydeligvis er blitt satt i gang i kommunene for å øke antall migranter og asylanter til landet.

Her er kommunene nyttige for de som står bak kampanjen. Vi er jo kjent med at det for lenge siden, da Moria-aktivistene mente de hadde blitt lovet for få migranter/asylanter/"flyktninger" til landet, ble satte i gang aksjoner ved hjelp av media, ikke minst NRK og TV2. Her gikk endel ordførere ut og krevde å få betydelig øket antall til sine kommuner. Dette til støtte for aktivistene!
 
De som ikke ble spurt om hva de syntes om masseinnvandring var kommunenes innbyggere! Men slik har det jo alltid vært, den vanlige kvinne og mann skal ikke ha noe å si om forholdene i sine nærmiljøer!
 
Avisen Firda i Førde har vært aktiv med å videreformidle Sunnfjord kommune, og nå også Askvoll kommune sine ønsker om mottak av ovenfornevnte grupper. For en tid siden fortalte avisen at kommunedirektøren Ole John Østenstad mente kommunen ville komme til å gå på et milliontap da de der ikke hadde fått så mange migranter som ønsket. De hadde budsjettert med 52 millioner kr. for 46 asylanter, men hadde bare fått 6. Hadde disse 52 millionene kommet bedre til nytte i migrantenes/ "flyktningenes" nærområde? De bør vel hjelpe sine egne landsmenn med gjenoppbygging og forbedring i egne hjemland? Eller hva? 

Nå har også Askvoll kommune ved rådmann, Håkon Loftheim, kommet på banen og ønsker seg flere asylanter, innbyggernes ønsker har han nok ikke tenkt å bry seg med. Ole J. Østenstad i Sunnfjord sier til Firda at "Dersom vi ikkje får busett nok flyktningar i kommunen , resikerer vi å måtte justere ned drifta". - En utrolig uttalelse! Her kan det jo også være grunn til å spørre om kommunedirektøren er rett mann til å styre kommuneskuta økonomisk?
 
Er det heldig for disse at det er kriger og befolkningseksplosjon i deler av verden slik at norske kommuner og andre innvandringsprofittører får nok til livets opphold. Vi skal også merke oss at det ikke er innvandrerne som beriker kommunene økonomisk, men at det er statens og folkets penger som betales til kommunene for at de skal bistå en del partier, organisasjoner og enkeltpersoner i deres ønsker og bestrebelser med å videreføre en utskiftning av et gammelt folkeferd - nordmennene. Både partier og organisasjoner på den politiske venstresiden, og også regjeringspartier, vet vi mer enn gjerne ville fjerne alt som kan bremse fri ferdsel av folkevandringer til landet.   
 
Til slutt vil jeg påpeke over for de statlige institusjoner som har med migrant og "flyktning" innvandringen å gjøre at det koker i mange lokalsamfunn over at kommuner tar seg rett til, uten å ha rådført seg med innbyggerne, å ignorere landets egne sine ønsker om hvordan en vil ha det i sine egne nærmiljø. Men de som alltid blir hørt og som har uttalerett i det offentlige rom er disse som representerer den "rette" siden og de "rette" meningene. Dette syter den "frie og uavhengige" presse og media for!
 
En mann uttrykte seg slik: "Blir kommuneøkonomien bevisst vanstyrt for å ha argument for å ta inn nok av dem som skal erstatte oss nordmenn i fremtiden?"     
 
Denne bekymringsmeldingen er sendt av: 
Norvald Aasen, Indre Åsen, Brekka 115, 6983 Kvammen (Askvoll kommune)    

Kommentarer