NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 5. november 2020

Nytt livsfarlig virus COVID21, rett rundt hjørnet

Fra Nyhetsspeilet - tipset av Amund Garfors. 

Ifølge statsminister Justin Trudeaus kontor i Kanada, skal et nytt livsfarlig virus COVID21 være rett rundt hjørnet. 

Nyhetsspeilet viser til et utdrag av et notat fra et møte mellom the Strategic Planning Committee og Statsministerens kontor, Canada.

Utdraget bekrefter det vi allerede hadde skjønt måtte ligge mellom linjene, da globalistene manøvrerte stygt og uvørent mellom de mange holmer, fjellknauser og undervannsskjær med et utall av urimeligheter, halvsannheter og ofte regelrette løgner; en av disse var den utstrakte bruken av PCR-testen til Kary Mullis, en test som uttalt ikke skulle brukes til å diagnostisere infeksjoner, men som alikevel utgjorde hovedterskelen inn til troen på virus COVID19, godt støttet av angstpiskende og skrekkinngytende overskrifter fra et lydig NRK og en lydig rikspresse. Dette epost-notat bekrefter for mitt vedkommende at koronaviruset har vært et politisk brekkjern; at det ikke dreide seg om en alvorlig sykdom, men om noe helt annet, for i det følgende notat blir også et nytt viruset, COVID21 presentert, som skal resultere i langt flere infeksjoner, mange dødsfall og nye og strengere nedlukninger.

Det følger innholdet av et epost-notat skrevet av et medlem the Strategic Planning Committee, også medlem av The Liberal Party, Canada, statsminister Justin Trudeaus politiske parti. Vedkommende ønsker av gode grunner å være anonym, da det han offentliggjør er kriminelle handlinger planlagt av den kanadiske regjering, forteller kanadieren og finansrådgiver Jeff Berwick, innholdet virker troverdig etter alt å dømme av det som er tilgjengelig av fakta; dette kan faktisk være de neste skrittene de har tenkt å ta, derfor velger han å gjengi epostens innhold:

«Jeg har noen meget viktige opplysninger å gi deg. Jeg er et komitémedlem (innen Kanadas regjering, min tilføyelse), og medlem av Liberal Party of Canada. Jeg sitter i flere komitéer, men den informasjonen jeg gir her, kommer fra Strategisk planleggingskomité (som styres av PMO, min tilføyelse). Jeg må begynne med å si at jeg ikke er glad for å gjøre dette, men jeg er dessverre tvunget. Som kanadier og enda viktigere som forelder ønsker jeg å gi en bedre fremtid ikke bare for mine egne barn, men også for andres barn. Den andre grunnen til at jeg gjør dette er at omtrent 30% av komiteens medlemmer ikke er fornøyd med den retning dette vil gi Kanada, men våre meninger ble ignorert; de planlegger å gå videre og følge sin plan. De har også gjort det veldig klart at ingenting kan stoppe de planlagte resultater.

Les hele saken på Nyhetsspeilet.