NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 2. november 2020

Om Trump caps og sjikane

Av Norvald Aasen. 

Hei, Tina Bru, oljeminister, Regjeringen
 
Jeg såg innslaget med deg på Dagsrevyen den 29.10, 2020, om Trump caps, og sjikane som du har blitt møtt med.
 
Jeg kjenner så altfor godt til hvordan dette norske "demokratiet" fungerer i vår tid. Jeg kom med i Folkebevegelsen mot innvandring alt fra starten av, men jeg var ikke forberedt på den hets, sjikane og det elitens voldspøbler var i stand til å bedrive mot denne organisasjonen. Og media har vært førende på laget med hele samfunnseliten bak seg som støttespillere og forsvarere. Jeg fikk fort lære at her var det en myte at Norge er et demokrati med bl.a. ytringsfrihet!
 
Til deg vil jeg si: Jeg synes det er flott at du står frem med Trump caps, det skulle også jeg gjerne gjort, men jeg har dessverre ingen slik å ta på meg. Så plusspoeng til deg for dette! Og du er jo en flott dame!
 
Når det gjelder vindmøller og kraftsaken så er jeg innbitt motstander av vindmøller i norsk natur. Jeg er glad i naturen og ferdes, og har hatt mitt yrke her, gjennom størsteparten av mitt liv - gardbruker.
 
Saken er at vi har mer enn nok elektrisitet av vår vannkraft der nesten hver vannpytt snart er bygd ut. Vi trenger ikke disse vindmøllene eller mer utbygd vannkraft for å forsyne Tyskland og øvrige Europa med elektrisitet. Norge kan oppruste linjenett og turbiner på det som vi har, og bruke oljepenger på dette. Vi kan demontere utenlandskablene og ikke sy denne soveputen under Merkel og andre europeiske ledere og deres ønske om masseinvasjon av Europa.
 
Jeg har stor forståelse for de som protesterer mot vindmøller i sine naturområder, og som må tåle overgrep fra politi, myndigheter og utbyggere. Det smerter i sjelen å se slike tilstander og hvor hjelpeløse og vergeløse  den vanlige kvinne og mann egentlig er i dette påståtte "demokratiet". Men jeg selv vil, med mitt fattige ordforråd, argumentere saklig, og misliker sterkt argumentasjonen med vulgærspråk, som du har vært utsatt for, og slikt som jeg kjenner fra min til i en politisk organisasjon som FMI.
 
Den vanlige borger forstår at det er galskap å tømme kraftmagasinene etter nedbørsperioder for å sende kraften ut av landet for så å finne magasinene tomme i tørkeperioder, og dette for at noen kan fylle sine lommer med knitrende bunker med penger, mens de som er offer i naturområdene bare må finne seg i ødeleggelsene rundt seg, og finne seg i vold og overgrep fra samfunnets makteliter.
Dette kan ikke være riktig, Tina Bru?
 
Med hilsen Norvald Aasen, 6983 Kvammen i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane fylke.

Til slutt:     
Minner også om at begrepet "Vestland" på to vestlandsfylker, Sogn og Fjordane og Hordaland, er enda et eksempel på  politikerskapte misfoster. Men dette var jo en annen - men også viktig - sak.
D.S.