Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål

Av Kirkehøyden. 

Dette står å lese i den marxistiske avisa Vårt Land, tirsdag, 17 november. 

Om vi hadde en skikkelig presse, så ville de ha avslørt at ethvert FN program er planlagt svindel i fra utgangspunktet, bistand, klima etc. etter dette kommer nye svindler. Hele poenget er at de sammen med de tilbakestående 3. verden "shit holes" bevisst holder sine folk i fattigdom, slik at de kan dikte opp flere programmer - for "å hjelpe dem."

Det er for å finansiere korrupte internasjonale byråkratier her i vesten og despotene/ illegitime  regimer lokalt, som selger sine stemmer til høystbydende i FN. Det inkluderer også norske NGOs inkl de "kristne," særlig etter de har droppet misjon, til fordel for denne "businessen."

En amerikansk industriminister under Bush sa det, dro til Afrika med Bono. Han sa til den dumme pressen/ fake news, som er alt vi har i Norge: "Etter frigjøringen har de fått milliarder i bistand, og har ikke engang klart å skaffe folket sitt rent vann, selv om det ville ha kostet lommerusk."

Thatchers folk fortalte at Oxfam  og andre ville ikke ha en politikk, som hadde emansipert nasjoner med opplyste ledere etter krigen. Nei status quo er hva den korrupte bistand industrien vil ha, som vi har særlig mye av i Norge. Jeg tipper regjeringen har jobbet mot Riksrevisjonen for å hindre innsyn, etter deres globalist venner har kontaktet dem.

Og KrF er blant de verste, "som tenker på adle dei svakaste" hver gang FRP snakker fornuft. 

Singapore, selvstendig på 50 tallet, se hva de har klart med opplyst lederskap: 

En liten øystat, de har ikke en eneste naturressurs å selge, og har like stort "oljefond" som Norge. De måtte kjøpe vann fra Malaysia, nå selvforsynt. Det går for langt med detaljer, men svaret er enkelt: Opplyst lederskap, så opplyst at de nektet å la kommunister og ekstreme muslimer få utfolde seg. De begrenset også sirkulasjonen av vestlige aviser, som drev med fake news, for å lyve og undergrave suksessen. 

De hadde "first past post valgsystem" og folket gav dem gjerne 60% - "People's action party," som takk for godt lederskap. En gang så jeg en norsk stortingskomite på flyplassen. Ingen ting har de lært der. Venstresiden sier alltid at kolonialisme er skylden i manglende suksess for den 3. verden. India en annen britisk koloni opplevde suksess straks de ble kvitt Nehru sosialismen og Kongresspartiet. Etter "partition" til Vest og Øst Pakistan (Bangladesh) to håpløse muslimske "shit holes."  Alle vet hva som skaper suksess, så hva er problemet? Lee KuanYew var utdannet ved de beste universteter i UK med kristen kulturarv, før de ble kommunistiske, som Norges "høyere utdannelse."

Kirkehøyden

Kommentarer