NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 8. november 2020

Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet

Fra Øivind Andersens bok - "Ved Kilden". 

"Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet; for de skal mettes." Matt 5, 6

Hunger og tørst er uttrykk for livsbehov. Her er det brukt om en kristens behov for å kunne leve som en kristen.

Det som vi har fått av Gud, må vi gi videre til andre mennesker, ellers stagnerer vårt eget åndelige liv.

I grunnteksten står rettferdighet med den bestemte artikkel: Rettferdigheten. En kristen hungrer og tørster etter rettferdigheten i hele dens fylde. Han attrår syndfrihet og fullkommenhet. Han blir ikke tilfreds før han er blitt slik som Jesus er.

Det blir han ikke så lenge han er her i verden. Men den rettferdighet som en kristen utfolder, er ingen annen rettferdighet enn at Jesus selv lever og virker i ham. Den beror ikke på noen forbedring av vår syndige natur. Derimot beror den på at vi får ta avstand fra det som vi er i oss selv, akte oss som døde for synden og levende for Gud i Jesus Kristus. [Rom 6, 11]

Da kommer vi til å stå til Jesu disposisjon. Han bruker oss, og åpenbarer seg gjennom oss for andre mennesker.

Selv har en kristen alltid følelsen av å komme til kort. Han kan aldri bli tilfreds med sitt eget kristenliv, eller med det som Gud bruker ham til her i verden. Derfor er det alltid en hunger og en tørst i ham etter denne rettferdigheten. Ble han tilfreds, var det noe galt. Hunger og tørst er et livstegn.

En dag skal han mettes. Den dagen Jesus kommer igjen, og vi står sammen med ham i det fullkomne Guds rike og er blitt ham lik. [1 Joh 3, 2] - Den dagen er vi tilfreds!