Vår forbannede plikt - del 2

Av Amund Garfors. 
Første gang postet som kommentar her

Ja jeg likte denne meget gode artikkelen fra våre gode venn Dan Odfjell, og det var særlig overskriften som fanget meg, nemlig "VÅR FORBANNEDE PLIKT" - en plikt jeg har følt og som har ligget over meg fra jeg var 21 år, der satt på den benken på Karl Johan i Oslo, og var vitne til at de første pakistanerne tok seg inn i landet vårt på turistvisum. Men der de aldri hadde den minste tanke på å forlate vårt land. Men heller okkupere det, ja på en langt verre måte enn hva det tyske angrepet den 9.april utrettet. For da var nordmenn enig om at denne svinmakta skulle ut og der vi hadde folk som var villig til å gå i døden for at tyskerne skulle få noe fotfeste i landet. Men så gikk det bare 20 fattige år, og så sto en nye okkupasjonsmakta på dørstokken. Nei, de kom ikke med kuler og krutt, bomber og granater, ubåter og destroyere - men de de kom snikende som den verste pest. Deretter hentet de kjerringene sine, og i dag ser vi resultatet. Oslo er nå snart på muslimenes hender, vi har en gjeng i storting og regjering som applauderer dette, og har ikke det minste imot at vi nordmenn blir til en minioritet i eget fedreland. 

Og i tillegg har vi dette uhyre fra Bergen, Erna Solberg som nå også er blitt inntregernes, de kriminelle utlendingene og IS-terroristene sin statsminister og hvor hun stadig er så i disse moskeene. Men når så vi henne i ei kirke sist?

Det er ingen tvil om at IS-terroristene som allerede er på plass i kongeriket, vil få lov til å leve i Norge grunnet våre sinnssyke lover og enda flere sinnssyke politikere som holder sin hånd over denne bærmen som vil komme til å utgjøre en fare for rikets sikkerhet. For selv om disse skulle bli dømt for ett eller annet, hvilket kan bli komplisert nok med beviskravene retttsforfølgelse stiller, så vil de heller før enn senere komme på frifot, og belaste sikkerhetsmyndigheten ytterligere. Noe vi fikk se på kveldens Dagsrevy, der flere av disse kjeltringene som skulle vært utttransport hadde rømt, og der politiet ikke fikk tak i dem nå når endelig uttransporten skulle skje. Og grunnet Corona-pandemien, så får heller ikke politiet sendt disse kjeltringene tilbake til de respektive shitholdland, og må derfor bare slippe dem fri fra Trandum.

Ja, Odfjell skal ha så mang en takk for at han nevner oss nasjonalister, der de primære valget i dag står mellom nasjonalister som tenker Norge, og globalister som arbeider ufortrødent og udefinert for en hel verden, ja en slags utopisk verdens-bevegelse som Dan så godt skriver. Selvfølgelig er det snart et valg mellom liv eller død, et valg mellom oss eller dem, om en nasjonalstat eller et sammensurium av kaos og anarki, og hvor det blir umulig å leve i fred sammen. Vi ser det aller tydligst nå i Oslo hvor disse inntrengere av islamsk herkomst hater oss av hele sitt hjerte. Der voldtekter, knivran, overfall trakkasering og ondskap er blitt en del av hverdagen.

Dekonstruksjonen av hele den skandinaviske halvøya synes som mål for disse svikefulle makthaverne. For det er definitivt slutt på den tiden da disse svikefull politikerne ville hegne om sitt eget folk, for nå gjelder det bare å hegne om muslimer og utenlandske kjeltringer. Og dette forgår nå i land etter land hvor som er blitt de rene feminst-stater, hvor utavels- og underkastelsestrangen er sterkere enn både kjønnsdrifta og selvoppholdelsesdriften. Dette er hva som skjer når kvinnekollektivet og beta-gutta rotter seg sammen mot patriarkatet, og det har i diverse avskygninger foregått siden apeflokkens dager. 

Ja dette vi nå er vitne til, ikke bare i de skandinaviske land, men over hele Vest-Europa det er evolusjonsbiologien bak de verste utslagene av Stockholm-syndromet. Kvinnelig utavel og klantesting, kombinert med beta-guttas strategier for å få seg noe på snurrebassen.

Ja er vi ikke "heldig" som Dan skriver, som har Sverige som nærmeste nabo? Og som slik, i hvert fall her jeg bor, bare ca 3/4 times kjøring fra grensa, lett kan skje en ktastrofe at hundretusenvis av muslimer med svenske pass skal inn i landet vårt? Jo, denne grensa som er er på over 1600 km, det kan bli vår undergang grunnet den katastrofale innvandringspolitikken som svenske politikere har ført i over to generasjoner. Og som vil true oss som har denne porøse og åpne grensa med en rekke overganger som ligger uten vakthold. Men når hørte vi sist at noen norske politikere er bekymret for dette? Ja Dan konkluderer meget bra om dette i denne råtne politkkens verden, der synes EN REGEL helt spessiell viktig: Innrøm ALDRI verken skyld eller feil! La heller landet gå til grunne og all etterslekt få lide og pines, sulte og forgå, for at disse julenissene vi kaller politikere kan føle seg prektig og ta imot hyllest fra svinepakket i Brussel og i FN.

Nei, det blir ingen kortvarig kamp hverken å hamle opp med svikefulle politikere eller islamiseringen av landet som de har satt igang. Og den viktigste hindringen er uten tvil mangelen på VILJE OG MOT hos våre svikefulle såkalte eliter, for disse hjernedøde menneskene har jeg gitt opp etter mine over 50 år kamp for landet vårt. De forstår heller ikke hvilke kollosale menneskelige og økonomiske tilbakeskritt som denne uhyggelige islamiseringen av landet vårt medfører. Vi har også utdannet sauer innenfor universitetsmiljøene som er fullstedig uten tanke på framtia og de kommende alvorlige og skremmende konsekvenser det medfører for folk flest.

Ja mange ganger er jeg svart glad at jeg ikke giftet meg og fikk barn, der jeg i dag ville hatt barnebarn, og da sier jeg bare; stakkars forførte unge som er hjernevasket gjennom barnehager, barne-TV og skolegang der de er lært opp til å tro at islam er en trosretning på linje med alle andre verdensreligioner. Og det man IKKE forstår, det et at kirka holder kjedft om dette, der vi har fått denne preses Olav Fykse Tveit som sitter der som en gissel for islam og ikke tør gå ut og fortelle oss nordmenn hvilke ondskap våre sinnssyke politikere og myndigheter bruker 300 milliarder kroner på årlig? Ja der selv i Fykse Tveit ikke vil snakke om denne ondskap eller har observert bestaliteten som IS la for dagen i Irak og Syria, og som nå har flyttet disse forferdelige morderne til Europa, der de bare venter på klarsignal til å gå igang å skjære hodene av europeerne...

Ja så galt er det blitt der hjernevasken er kommet så langt at ungdommer oppvokst i Norge, de går til forsvar av islam og ønsker enda mer innvandring, ikke minst de sinnsyke innenfor KrF. Kan det bli verre da?

Og nok en gang berømmer jeg Dan Odfjell for hans stadige engasjement for vårt land, vår framtid, vår kultur og vår kristne tro som dessverre ser ut til å være på vikende front. Mens denne ørkenideologien ser ut til å ha gode vekstvilkår og der DnK skal innordne seg under dette forferdelige som har rammet vårt land som ei atombombe.

Amund Garfors

Kommentarer