Ødeleggende for Ernas mentor, Angela Merkel

Av Dan Odfjell. 

Endelig foreligger nemlig en uavhengig tysk «dom» over denne rå politiske makt-kvinnen fra Øst-Tyskland, Erna Solbergs politiske venninne, Angela Merkel. Hun vil snart trekke seg for godt med en imponerende dog lite hederlig meritt-liste. Så lang og så selv-ødeleggende at den fortjener en kort norsk oppsummering og gjengivelse, til allmenn forståelse og skrekk-advarsel: 
 
«Etter å ha skapt finanskrise, eurokrise, migrantkrise, terrorkrise og Brexit-krise, er globalisten  Angela Merkel godt i gang med å skape energikrise og fattigdomskrise for Tyskland og EU, dette ifølge den tyske riksrevisjonen. Likevel fortsetter migrasjonen, islameringen og «grønn-omstillingen» uten tenkepause; det til tross for en pandimikrise»
 
Det var Kent Andersen som omtalte dette og mer til 14/4/21 under overskriften «Tysk riksrevisjon med ny og skarpere kritikk av Merkels «Energiewende». Et medfølgende, fortellende bilde fra Marrakesh-konferansen desember 2018 viste kanslerens tale, hennes tilstedeværelse og «velsignelse» av avtalen for «en trygg ordnet og jevn migrasjon» til EU. Den gjelder også «lydige» oss indirekte gjennom vår EØS tilknytning, uten stemmerett i EU. En farlig FN-preget avtale dette som Erna helt unødvendig tillot Norge tilsluttet, til tross for sterke nasjonale protester. For her, som ellers, følger hun «Angela» (og det korrupte FN) nærmest i tykt og tynt. Erna vil oss tydelig bundet til EU-masten, inkludert skutens ytterst farlige «dragsug». Men i globalistisk solidaritet, helt til bunns?
 
Vi lever i dramatiske og merkelige tider. Og det norske folket holdes for narr. Men takk til Kent Andersen, for nå gjelder det å få frem realitetene før høstens valg. Slik at vi kan få nye partier og traustere folk til rors. Ikke flere «Helge Ingstad», inkompetanse-haverier takk, dette går også på æren løs, som en maritim nasjon gjennom tidene. For ellers går det med oss som med Sverige, et ødelagt, fortapt land. Dette siste molbo-fornektes av den norske politiker-massen, dvs utopistene på tvers av meget små partiforskjeller - et konformt og politisk «striglet» storting av karriere-politikere, nasjonalt skamløst.
 
Alle ser hvilken vei det går i Sverige, det greier de lydige statsbetalte riksmediene og andre propagandister ikke lenger helt å skjule. Folket vil ikke Norge som nasjon tilsvarende ødelagt. Det måtte i så fall være nye nordmenn med venner og slektninger på begge sider av grensen. Erna, vær oppriktig og ta grep, da kan veien til forandring og til et nytt, mer traust storting til høsten gi håp om et fortsatt norsk og fredelig demokrati. Det vil etterslekten få med seg og være deg evig takknemlige for. Alternativet å «stemple seg ut» som en Angela  Merkel i vår nasjonale historie, er lite ærefullt. 
 
Men Erna Solberg har få måneder igjen til å legge roret styrbord hardt over, med seg selv nasjonalt i spissen, til beste for nasjonen og til et mindre nitrist ettermæle enn venninnes. De begge er uansett snart ute for all fremtid. Så Erna, hva med nå på fallrepet å være oppriktig med oss folket om EØS-avtalen som et skammelig feiltrinn, og et unnskyld til Nei-siden? Det er enkelt, kjør frem folkeavstemning om EØS for å rette på folkebedraget. Samt avstandsholdelse til det politisk gjennom-korrupte FN, et ideologisk rottereir. Da er vi samtidig på rett vei vekk fra diktaturet og tilbake til folkedemokratiet. For diktaturet truer nå rett under overflaten.
 
Valget er klart Ernas, hun kan ennå korrigere seg i mirakelets ånd og derved gjøre en kjempe-forskjell til landets og sitt eget partis beste. Og slik egenhendig å ha styrt landet i en mer bærekraftig retning. Vi behøver da slett ikke fortsette som «hypnotiserte» lemen mot havet til evig fortapelse. For fjell-regel nummer en er, det er ingen skam å snu. Implisitt, fornuften må alltid få regjere, ikke minst for en norsk statsminister. Men siden innrømmelser, selv ærlige, er en politisk dødssynd, tør neppe de fleste av oss å holde pusten.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer