DEMOKRATENE - STORTINGETS VINNER 2021?

Av Amund Garfors. 

For femte gang vil partiet DEMOKRATENE i 2021 stille til valg i samtlige fylker. Partiet har fått en ny driv med svært mange nye medlemmer, etter at tusenvis av tidligere FrP-velgere har byttet parti. Vi er nå et mannskap og en ledelse som består av nasjonalkonservative personer. Folk som ønsker å sette nordmenn og norske interesser først. Meget dyktige mennesker som har innsett at landet nå trenger en ny giv. Fornuftige nye velgere som også har innsett at vi nå står foran et veldig viktig og avgjørende valg. Et valg der nasjonen og det norske folk må prioriteres, settes i fokus og være først i køen.

Demokratene har blant annet fått inn to nye og svært eminente medarbeidere i partiet. Siviløkonomen og bedriftslederen Geir Ugland Jacobsen som i 2020 var Fylkesleder for FrP Oslo, ble ekskludert fra FrP etter stor uro og opprivende konflikter med Siv Jensen over Jensens dominerende rolle, og hvilken kurs et stadig mer globalistisk og liberalistisk FrP burde ha. Ugland Jacobsen er nå den nye lederen av Demokratene i Oslo. En fantastisk og meget dyktig person som vil gi alt for Norge!

Videre har vi fått med den svært gode skribenten og samfunnsdebattanten Kent Andersen, ansatt i den kjente og svært populære nettavisen Document.no. Andersen er kjent for å ha skrevet boka "Godhetens Tanketomme Ondskap", om innvandring og dens konsekvenser. En meget dyktig skribent som velger å aldri pakke sitt budskap inn i bomull. I den nyutgitte boka "Klima antiklimaks", tar han for seg dagens totalt feilslåtte klimapolitikk. Norges desidert beste bok om klima!

Kort sagt; Vi er en gjeng svært motiverte mennesker som har tanker, ønsker og håp om å snu opp ned på dagens vanvittige politiske system. Et system som i høyeste grad trenger nytenkning og forandring. Vi lever etter George Orwells ord: "Dersom frihet betyr noe som helst, så betyr det retten til å fortelle folk det de ikke vil høre" - noe vi skal gjøre vårt ytterste for, både muntlig og skriftlig!

Vi vet også at i dette landet er det mange ting som er nesten umulig å diskutere i media. Islams inntog i landet og andre vestlige land, er en av disse ting som helst ikke skal nevnes. Selv om vi tydelig nå ser skrifta på veggen. Redaktører og journalister er kanskje bundet på armer og bein mot å skrive om dette meget viktige temaet, og som opptar folk flest i disse tider. Men der redaktører og journalister ikke tør eller vil, der skal vi i Demokratene komme dem til unnsetning.

Vi skal få diskusjonen opp i dagen. Make no mistakes about it, for dette er nemlig et av de aller viktigste temaer i tiden! Et tema som nesten ikke berøres i disse skremmende tider. Det mest skremmende er, at det foregår en ren befolknings-utskifting i Norge og i resten av Europa! En endring som går sin gang, år etter år, uten noen form for diskusjon eller ettertanke. Som dessverre oppfattes som et stort tabu, et IKKE-tema. Ja, det virker nesten som om det er brudd på folkeskikk, å omtale det som noe negativt, eller omtale det i det hele tatt. Likevel er det slik at jeg og andre som er glad i vårt land, vårt folk og vår kultur og vår kristne tro, ser og oppfatter det, og ønsker å stille spørsmål rundt det. Er vi noen gang spurt om vi ønsker denne demografiske endringen?

Det er god grunn til å spørre: Hva gjør denne utskiftingen av den norske befolkningen med demokratiet på lengre sikt? Dessverre er ikke dette noe som dagens styrende politikere ønsker å diskutere. Foran de siste fire stortingsvalg ble samtlige partiledere i de største partiene enige med NRK, om at dette meget viktige og brennbare temaet, IKKE skulle diskuteres. I stedet har vi blitt presentert og bombardert med de evigvarende spørsmålene om skatter, avgifter, arbeidsplasser, sykehus, skoler, veier, jernbane, samferdsel samt en masse svada om totalt uviktige ting. Ting som i det lange løp ikke betyr like mye som den totale omveltningen av norsk kultur, norsk språk og norsk økonomi, og som den ikke-vestlige innvandringen medfører. De store linjene i politikken blir alltid overskygget av små justeringer og tautrekkinger partiene imellom. Jeg har alltid sagt det; dersom vi mister kontrollen over eget land, da er alle disse "småsakene" som diskuteres uten mening. Ikke-vestlig innvandring koster oss også enorme summer. Konsekvensene av at vi raskt bytter ut den norske befolkningen, med ikke-vestlige innvandrere, vil bety slutten på velferdsstaten og denne samfunnsmodellen.

Det ser dessverre ut for meg som om det importerte "marerittet" skal fortsette å tvinges på oss. Uten debatt eller mulighet til kritiske spørsmål. NRK er en av anførerne på denne galeien, og nå diskuteres det heftig om hijab skal bli vanlig her til lands. Hvis dette islamske symbolet tråkkes ned over oss, følger nok burka og nikab raskt etter. Dette som nå skjer er en ren "snikislamisering" - satt i gang uten folkets tillatelse. Våre politikere sover, samtidig som vårt land og vår sikkerhet går en dyster framtid i møte. I alle fall i den delen av landet som ligger i sør, øst og i vest.

Jeg tror de fleste kan være enig med meg om at islam er en fare for vårt demokrati. Ikke minst for trykke- og ytringsfriheten. Islam sies å være en religion, men fremstår mer som en kvinneundertrykkende og menneskefiendtlig ideologi. En ideologi med fascistiske trekk, som regulerer alle aspekt i sine samfunn og i sin utbredelse. Moralkontroll, kvinnekontroll, vold, og ukultur er noe som har vært kjennetegnet på denne ideologien opp gjennom tidene. Mange siviliserte og frie samfunn har gjennom historien bukket under for denne imperialistiske ideologien, som dessverre aktivt støttes av de fleste norske politikere. Biskopene og Den norske Kirke er også stille som østers. For den som tier, han samtykker! Ja, det er ikke til å tro at t.o.m politikere i KrF støtter dette og bare vil ha enda mer av ondskapen inn i landet vårt...

Hvorfor er det så tabubelagt å ta opp dette som jeg nå gjør? Befolkningsutskiftingen og kulturendringen som vi nå ser i landet vårt og i resten av Europa? Gradvis endres lover, verdier, fysiske omgivelser, levesett, skikker og sikkerheten vår. For å si det som det er: Jeg liker mange av våre kristne verdier og tradisjoner. Jeg liker å feire 17de mai! Jeg elsker mitt land og min kultur. Dessverre ser det ut som dette skal bort i toleransens navn. Skal vi altså gi opp våre grunnlovsbestemte rettigheter og alt som er kjent og kjært som våre forfedre har slitt, kjempet og dødd for, i bytte mot alt det nye og skremmende? Det nye som fremmede mennesker bringer hit til landet?  En fremmed kultur og en ideologi som drar med seg en "eksotisk" vold, voldtekter og kriminalitet, der selv politiet er sjokkert. Nei, min toleranse for denne importerte menneskefiendtlige ideologien er lik null!

For Norge ligger nå håpet i Geir Ugland Jacobsen, Kent Andersen, Vidar Kleppe og en håndfulll andre gode nasjonalkonservative og kloke mennesker. Mennesker som setter norske innbyggere og norske interesser først! Uredde islam-kritikere som i motsetning til de fleste stortings politikere, tør å si ifra. Hva skal vi med en statsminister som besøker moskeene, men ikke kirkene, og lager lover som favoriserer de nye på bekostning av eget folk? En kulturminister fra Pakistan som gjerne gir muslimer alt de peker på? Eller en justisminister som gir dem en armkrok til å gråte i?

Neste stortingsvalg må bli en en valgkamp der det dreier seg om de store linjene i norsk politikk. Nemlig om Norges framtid! Om konsekvensene av ikke vestlig innvandring og ikke minst om retten til å styre over eget land. Retten til å stoppe tapping av norske ressurser og rasering av vår natur. Retten til å si nei til overnasjonale organer som EU og FN. Overnasjonale organer som lager lover og regler som det norske folk ikke har bedt om, og ofte ikke er tjent med.  

Det finnes nemlig et alternativ til dagens "stortingspartier": Demokratene - det norske svaret på Sverige-demokratene. Vi står klare og setter alltid norske interesser først. Ja, det hadde vært noe det, ikke sant? Kompetente nasjonalkonservative politikere ved roret? Uten en ledelse som på alvor og så snart som mulig setter Norge og det norske folk først, går vårt stolte land en mørk og dyster framtid i møte.

Hvem ønsker vel et EU eller FN-styrt system hvor de som bestemmer over Norge sitter i et annet land - uten å være valgt av det norske folk?

Tiden er inne, tenk nytt! Stem Demokratene ved høstens valg!

Ankenes 10/4-2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat i Nordland for Demokratene.

Kommentarer