Hva er Guds plan med mitt liv?

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»
(Sal 119,105) 

Hva er Guds vilje med meg? Hva er Guds plan med mitt liv?

Slik spør mange kristne, særlig unge. Og ofte klager de også over at de ikke har noen som helst visshet om hva Gud vil med dem.

Men det er ikke visshet om Guds plan vi trenger som kristne. Det er den villige ånd å gå dit Gud vil. Har vi denne villige ånd, kan ikke noe hindre Gud i å virkeliggjøre sin plan med oss.

Hvordan går det til?

Guds ord gir mange svar på det. Ett av dem har vi her. Guds ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Når du står på en sti i mørket med en lykt i hånden, ser du ikke et langt stykke frem. Men du ser neste skritt. På den måten kan du ved hjelp av en lykt gå trygt og komme frem til målet.

Det er dette bildet Guds ord bruker her. Vil du ha visshet om Guds plan med hele ditt liv, kommer du ikke videre. Men Gud gir deg lys over neste skritt. Du vet hva du trenger i dag. Følger du det lys som du har i dag, kommer du også til å følge det i morgen. Fra dag til dag kommer Guds ord til å lede deg, og Herren kommer til å virkeliggjøre alle sine tanker og planer med deg og ditt liv.

Særlig gjelder det å være tro i det små. Vårt liv er sammensatt av de små ting. Den som følger Guds ord her, får oppleve at Gud kommer til å bestemme hele hans liv, og han havner nettopp på den plass Gud har utsett ham til.

Kommentarer