NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 23. april 2021

Sminker Erna «innvandrings-bruden»?

Av Dan Odfjell. 
 
Så klart gjør hun det. Bemerkelsesverdig ustraffet så langt for den islam-virkeligheten hun søker å distansere seg fra. Men som mannen oppdaget som ville fra nissen flytte - det ble han til ingen nytte: For bakpå lasset satt nissen og lo - vi blir nok sammen fortsatt vi to.. Jeg leste nemlig Julie Dahles utmerkede HRS-kronikk 30/3/21 med overskriften «Fjell bydels smittetall er det triste symbolet på feilslåtte integreringstiltak i milliardklassen» som viste skrekkeksempelet nær Drammen på norsk «toleranse for intoleranse». Og samtidig myndighetenes manglende evne til å angripe Covid19-pandemien via dens norske smittesentre, ved selektiv nedstengning  heller enn en landsdekkende nedstengning; unødvendig og voldsomt ødeleggende. For innvandrings-områder i Drammen og deler av Oslo har landets tøffeste smittetrykk. Molde-ordføreren hadde helt rett, utkant Norge påføres store unødig konsekvenser.
 
Innreise til Norge er annet forsinket tiltak, et annet opplagt angrepsmål for å unngå generelle og langt mer kostbare tiltak. I det hele tatt, regjeringen står til stryk i både tempo og måte å forsvare landet på. Delvis skyldes dette at Norge er underlagt «elefanten i rommet», nemlig regjeringens tillit til og avhengighet av EU, en koloss på leirføtter. Danmark og andre EU-land viser en «nasjonal mobilitet» som gjør Norge rett og slett til skamme, EUs mest underdanige - selv om vi ikke er et fullt medlem en gang. Om ikke dette nødvendiggjør reforhandling av EØS-tilknytningen, vet ikke jeg. Storbritannia meldte seg ut av EU, men deretter fikk forhandlet seg til bedre betingelser enn våre gjennom EØS. Hva regjeringen og norske politikere og myndigheter egentlig tenker på, er uforklarlig. Kanskje med vårt store oljefond er alt annet av mindre viktighet, at vi kan fortsette som rene søvngjengere?
 
Men tilbake til overskriften, det er nå bevist at de færreste av innvandrerne vil integrere og innordne seg. Den motsatte påstanden holder dessverre ikke lenger, ekstra lett for alle som nå vil se, i denne Covid19 tiden. Selv om denne «påstanden»  var selve forutsetningen for multi-kulturen, ja for det nye store lykkelige Vi som Arbeiderpartiet «solgte» oss. Og som Erna deretter forbausende har omfavnet - neppe til oss flestes store velsignelse. Som hun ikke hadde måttet å gjøre. Om ikke denne utviklingen, disse unødvendige milliardutgiftene både innenriks- og utenlands-politisk, om ikke alt dette nødvendiggjør et "protest-Storting" til høsten, så vet ikke jeg. Denne pretenderte «godhets-politikken» samt klima-hysteriet, og ikke å forglemme den senest utviste stormannsgalskapen ved dyrt å kjøpe oss folket en helt unødig prestisje-plass i det korrupte FNs Sikkerhetsråd, alt dette og mere til nødvendiggjør en edruelig forandring. 
 
Så godt valg, til snarlig forandring, gjennom enten Demokratene eller PDK.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant