Sverige: Regjeringen tillater barneekteskap av 'ekstraordinære grunner'

Fra Fria Tider. Tipset av Kirkehøyden. 

Regeringen sier JA till barnäktenskap vid 'synnerliga skäl,'

LOV & LOV. Regjeringen sier ja til å godkjenne barneekteskap hvis det er "spesielle grunner." Dette fremgår av et lovforslag som forventes å tre i kraft 1. juli i år. Samtidig avskaffes det eksplisitte 18 år gamle kravet i lovteksten.

På sine nettsider har regjeringen skjult det nye lovforslaget bak en pressemelding om et forbud mot anerkjennelse av utenlandsk polygami.

- At menn får gifte seg med flere kvinner er ikke forenlig med prinsippet om likebehandling av ektefeller som svensk lov er basert på og kravene til likestilling, kommenterer justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson, til tross for at han er villig til å gjøre visse unntak.

Hvordan håndtere innvandrere som har giftet seg med barn er et enda mer følsomt politisk spørsmål.

For tre år siden krevde høyreorientert opposisjon et totalforbud mot alle inngåtte ekteskap der ett parti er under alder. Den herskende venstre koalisjonen sa i stedet at barneekteskap i noen tilfeller burde godtas av svenske myndigheter.

- Vi har jenter og gutter i Sverige i dag, altså svenske statsborgere, som er samboere med hverandre, som har sex med hverandre, som bor sammen og som har barn sammen, kommenterte det sosialdemokratiske parlamentsmedlemmet Hillevi Larsson under en parlamentarisk debatt der hun prøvde å forsvare barneekteskap.

I en avstemning i mars 2018 overstyrte Riksdagen endelig regjeringen og stemte gjennom et totalt forbud. Dette var fordi Moderater, Sverigedemokrater, Kristdemokrater, Senterpartiet og Venstre ble enige om et forslag om et slikt forbud.

Opphevet 18-årskrav

Nå har regjeringen kommet tilbake med et lovforslag der de ønsker å gjøre et unntak fra det totale forbudet som Riksdagen krever. Den nye lovforslaget avskaffer det nåværende eksplisitte 18 år gamle kravet til ekteskap inngått i utenlandsk lov. Videre kan barneekteskap godkjennes i Sverige hvis "det er spesielle grunner."

"For at det skal være spesielle grunner, kreves det at en nektet anerkjennelse i det enkelte tilfelle får alvorlige konsekvenser, for eksempel for noen i paret, eller at det ellers virker urimelig å ikke anerkjenne ekteskapet," skriver regjeringen og forlater det til rettsvesenet å avgjøre hva som skal betraktes som "spesielle grunner."

I følge en foreslått lovtekst gjelder unntaket hvis begge parter nå er over 18 år, men ekteskapet ble ikke opprettet i samsvar med svensk lov. For eksempel i tilfeller der barn blir skilt eller kvinner blir tvunget til å gifte seg med noen mot deres vilje. Regjeringen ønsker at den nye loven skal tre i kraft 1. juli i år.

Flere høringsinstanser er kritiske til regjeringens forslag om å si ja til visse former for barneekteskap. Blant dem “Jenters rettigheter i samfunnet” og “Hverken hore eller underdanig.”

“En stat som er underlagt loven som Sverige, må også kunne håndtere rettighetene til disse utsatte kvinnene og barna, selv når det er ekstremt vanskelige forhold i tilfeller der de har inngått ekteskap i utlandet under forhold som er i strid med Svensk lov, ”skriver Girls 'Rights In Society i sitt svar.

"Vi mener at det ikke skal gjøres unntak når det gjelder barne- og tvangsekteskap, dvs. ikke av spesielle grunner," skriver verken hore eller underdanig.

Kommentarer