NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 12. januar 2022

Det viktigste

Av Lillemor. 

Vi lever i merkelige tider, og vi blir alle preget av det.

Noe av det som gjør akkurat den tiden vi lever i nå annerledes enn andre tider, er medias påvirkning. Og den påvirker oss alle! Og noe som gjør media annerledes i dag enn den har vært tidligere, er at den splitter oss. Der vi tidligere samlet oss rundt radio og TV, sitter vi nå i hver vår lille boble. 

Det er lett å peke på folk som blir hjernevasket av venstremedia, men samtidig bør vi være ærlige med oss selv og innse at vi ikke alltid er så lydhøre selv som vi ønsker at "de andre" skal være. Og vi pisker hverandre opp på samme måte som de gjør det. Og så sitter man på hver sin tue med sin egne lille gjeng rundt seg og håner og snakker ned de som sitter på tuen ved siden av.

Som sagt: Det er lett å la seg drive med av dette jaget. Men jeg tror det er lett å glemme det viktigste oppi alt dette. Nemlig at noen av de som sitter på den tua ved siden av er vår bror i Kristus, og vi er kalt til å elske ham slik Jesus elsker oss. Sjansen er endog stor for at der også sitter noen der som tilhører Kristus, men som ikke har omvendt seg enda, og måten vi snakker til dem på er ikke noe godt utgangspunkt for denne omvendelsen. Vi kan godt si at vi må rettlede og endog tukte de vi elsker når de trår feil, og jeg er helt enig, men det er ærlig talt ikke det som skjer.

Gud har gitt oss stor frihet i vårt liv på jorda, og der er et utall meninger og verdenssyn man kan ha uten at man kommer på kant med Guds ord. Og jeg tror det er derfor det står såpass mye om dette med ydmykhet i forhold til hverandre, og nestekjærlighet, i Bibelen: Nettopp fordi vi må minnes om det. Og det er viktig! Å vise en slik nestekjærlighet er lett når vår neste er noen man liker og som er enig med en; det er verre når vår neste stemmer AP.

Ef 4:29-32: Ef 4:29-32: La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på.30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag.31 La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap.32 Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!

Vi skal ikke tilgi hverandre med bitter smak i munnen, men "likesom Gud har tilgitt oss i Kristus"! Absolutt, altså. Mektige greier!

Og dette tålmodet og ydmykheten vi skal vise, er ikke begrenset til de vi liker, eller endog de vi IKKE liker, blant våre brødre og søstre. Vi er kalt til å vise det mot ALLE! 

Ordspr 24:29: Si ikke: Som han har gjort mot meg, slik vil jeg gjøre mot ham, jeg vil gjengjelde enhver etter hans gjerninger.

Rom 12:17-19: Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne!18 Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!19 Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

Dette er radikale idéer. Folk har så mange rare meninger om så mye rart. Men så kan man se det sånn her: Vår jobb i denne verden er ikke å overvinne ondskapen. Det er Guds jobb. Vårt kall er å være på Gud side, og å stå imot ondskapen så lenge vi er her. Og å forkynne evangeliet er vår viktigste oppgave.

Som sagt har vi fått stor frihet av Gud til å drive med mye og mene mye som kristne. Men i den enorme støyen som omgir oss, er det lett å glemme hva vi virkelig er kalt til. Så jeg vil gjerne bare minne om det.

1. Pet 2:9: Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys,

1. Kor 1:9: Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

Kol 3:15: La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!

1. Pet 2:20-21: For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud.21 For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor,

2. Tess 2:13-14: Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, - for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.14 Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.

1. Pet 5:10: Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.

Og når våre dager er talte her, er ikke det viktigste hvilket parti man stemte på eller hvilken facebookpost man repostet eller hvilket demonstrasjonstog man deltok i eller lot være. Vi skal bare komme oss gjennom dette med troen i behold. Måtte vi alle kunne avslutte som Paulus.

2. Tim 4:7-8: Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.8 Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen - ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.

Lillemor