NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 5. januar 2022

Har Gud virkelig sagt?

Fra andakts boken "I lys av Ordet". 

"Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?" (1 Mos 3, 1)

Dette var Djevelens første ord til kvinnen. Det var slik han begynte sitt angrep. For en forferdelig ende det fikk! Menneskene falt i synd og synden kom inn i verden. Med synden kom døden og alt ondt. Først og fremst at menneskene av naturen er utenfor Guds rike. Ja, fiender i forhold til Gud (Rom 8, 7). I steden for å elske Gud, elsker menneskene synden. Det er dette som er den åndelige død.

Gud er en hellig Gud. Han tåler ikke synd. Derfor får synden konsekvenser. Å synde gir skyld overfor Gud, og skylden gir straff. Det ser vi i beretningen om Adam og Eva, og det møter oss gjennom hele Bibelen. For en synder står egentlig bare fortapelsen igjen. Den evige død.

Har Gud virkelig sagt? Slik begynte det. Har du hørt den røsten? Den kan høres ufarlig ut, men den er det slett ikke.

Djevelen ønsker å få deg bort fra det som Gud har sagt. Kan han bare få deg bort fra Ordet, kan han siden få deg hvor han vil. Det Djevelen vil, er at du skal gå evig fortapt. Om du lever pent og religiøst eller stygt og i åpenbar synd, har mindre å si for han.

Får han deg bare bort fra Guds ord, er du også kommet bort fra samfunnet med Jesus. Da har Djevelen lykkes med sin taktikk enda en gang.

Vi trenger å advares. Hold deg til Guds eget ord. Innlat deg ikke på en diskusjon med motstanderen. Ta lærdom av hvordan det gikk med Adam og Eva.

Jeg går i fare hvor jeg går.
Min sjel skal alltid tenke
at Satan alle vegne står
i veien med sin lenke.
Hans skjulte helvedbrann
meg lett forville kan
når jeg ei på min skanse står -
jeg går i fare hvor jeg går.