Hva skjer i Norge?

Av Norvald Aasen. 

Jonas Gahr Støre, Statsminister i Norge, tar sterk avstand fra påstandene om kameraderi i Sentralbanksaken. Dette kan vi bl.a lese på ulike nettsteder.

Men se nå her, jeg tar et lite sammendrag av det jeg synes er merkelig, og som gir meg en følelse av kameraderi i saken. Og med saken der Støre svarte benektende på spørsmål om han hadde snakket med Hamas så styrker også det min følelse av at sannhet og løgn serveres etter som det passer seg i politiske omgangskretser. Filmen der Støre benekter sin kontakt med Hamas er både tragisk og komisk, og "feilen" var ikke at Støre serverte en usannhet, men at intervjueren stilte et "lite presist spørsmål".

Men tilbake til saken om Stoltenberg som Sentralbanksjef: Her har det svirret mange rykter om den ene og den andre i APs toppetasjer som "ikke" har snakket sammen om tilsettingen av Stoltenberg. Nå er det slik at Støre og Stoltenberg er gamle venner, som Støre selv sier. Og Støre har vært betrodd sekretær hos Gro Harlem Brundtland da hun satt som leder for WHO. Hennes sønn, Knut Brundtland, er visst heller ingen ubetydelig person i de høye kretser, og nødvendigvis også innen AP, vil jeg tro. I denne gryta hennar mor figurerte visstnok også sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen.

Støre sier at han først ble kjent med Stoltenbergs interesse for bankjobben den 24. oktober 2021, og at de senere en gang gikk tur i skogen og da var temaet oppe, men lagt dødt der og da. Men hvem vet det, da? Skogen har ikke ører, iallefall forteller den sjelden til andre hva den hører. Så viser det seg at det har vært to middagsmøter hjemme hos fru Brundtlands sønn, Knut Brundtland, allerede for et år siden. Under den ene middagen var både Oljefondsjefen, Tangen, og Stoltenberg tilstede, og da var visstnok saken om banksjefsjobben "nevnt". Den andre middagen var visstnok Støre med på, men ikke Stoltenberg, og hvorfor ikke? Der var altså to middager der Stoltenberg og Støre deltok, men ikke begge i samme selskap. Hvorfor ikke?

Stoltenberg, blir vi fortalt, tok fly til USA og Oljefondsjefen, Tangen, traff han så på flyet, "tilfeldig"? Under flyturen ble saken om banksjefs jobben visstnok også nevnt, men bare såvidt, etter hva Tangen selv har sagt? Alle disse "tilfeldighetene" og tema som blir "stoppet" på grunn av at Støre nå er Statsminister og dermed inhabil i saken må jeg si mer enn skurrer. Det hele virker for meg som at planer er lagt på turer i stille skogen, og under elitens middager, kanskje bak nedtrukne gardiner, hva vet jeg?

Vi kan ta for oss noen posisjoner som Jens Stoltenberg gjennom årene har vært inne på: Han var en tid AUF-leder og i sin ungdom ville han ha Norge ut av NATO, senere ble han NATO sjef og da skal han visstnok ha uttalt at NATO gjorde ham trygg som ung. Hva henger på greip her? I dokumentaren av Alf R. Jakobsen, "Stalins svøpe" får vi også en annen side av Jens Stoltenberg, nemlig at han hadde et hemmelig navn blant KGB sine kontakter, Steklov. Også andre sentrale og nålevende personer innen AP var på kontaktnettet til den sovjetiske hemmelige politi og etterretningsorganisasjon. Hvem er det som får lov å dele toppvervene blant seg i dette vårt ulykkelige vesle Norge? Jag bare spør?

Jens Stoltenberg har vært leder for Oslo Arbeiderparti og innom en rekke AP-regjeringer både som statssekretær i Miljø.dept., vært Næringsminister, Finansminister og Statsminister fra 2005 til 2013. I denne tiden hadde han Jonas Gahr Støre med på laget, også som utenriksminister under Stoltenberg. Nå sitter altså Støre som leder for Trygve Slagsvold Vedum, SP, som igjen i kraft av å være Finansminister skal foreta ansettelsen av ny Sentralbanksjef. Har Støre og Vedum også gått turer i skogen uten å snakke sammen?

For endel år siden kom der ut en bok med tittelen, "Makt, Myter, Media", med undertittelen, "det er mye verre enn du tror".

Jeg har lest også denne boken, og jeg er rimelig sikker på at mangt er mye verre enn vi tror! Når talspersoner for vanlig arbeidsfolk kaller inn til middager er det trolig ikke for å knaske barkebrød og spise havregrøt.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

Jonas Gahr Støre (AP) Lyver om Hamas samtaler!Kommentarer