Skeivt Kristent Nettverk vil gi lærere på kristne friskoler «rosa kompetanse»

Av Kirkehøyden. 

Den 5 januar har den anti-kristne avisen Vårt Land en artikkel med tittelen "Skeivt Kristent Nettverk vil gi lærere på kristne friskoler «rosa kompetanse»". 

Her anonseres det med at Skeivt Kristent Nettverk vil gi opplæring til lærere på kristne friskoler i hvordan de bør møte skeive elever. Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband har imidlertid (heldigvis) ikke troen på et veiledningstilbud fra dem.

– Vårt inntrykk er at mange lærere på kristne friskoler har behov for opplæring i hvordan man skal møte skeive, sier Elisabeth Meling, leder i Skeivt Kristent Nettverk. De ønsker å starte et veiledningstilbud om skeive for lærere og elever på kristne friskoler. (Giulia Troisi)

Dere misforstår, det dreier seg ikke om dere. men om Jesus og Guds Ord. 

Vi er alle syndere, men dere skal liksom ha en særstilling. Nå har dere fått alt dere ha pekt på og enda står dere i den lange køen av offer som vil ha aksept for åpenbare synder. 

La Jesus frigjøre dere! "Rosa kompetanse", hva er det? Voks opp - "get a life". 

Avisen Vårt Land er for øvrig ingen kristen avis, men ligger fremst for å avkristne Norge.

Kirkehøyden

Kommentarer