NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 3. januar 2022

Tall fra FHI viser at flere dør av vanlig influensa enn av Covid-19

Av Lillemor

Tall for covid-19 assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2020.

Fra 2018:

Et influensautbrudd forårsaker i gjennomsnitt cirka 900 dødsfall årlig i Norge.

Sesongen 2017-2018 ble det til sammenlikning estimert rundt 1400 influensa relaterte dødsfall:

Link til FHI her.

De fleste covid-19 assosierte dødsfallene var laboratoriebekreftet (påvist SARS-CoV-2-virus). Av de 459 dødsfallene som er registrert for 2020 er 415 (90 %) registeret med covid-19 som underliggende dødsårsak. Forenklet kan man si at for disse dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, uten at man kan si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt til dødsfallet.

Link til FHI her.

Så:

1400 døde av influensa i sesongen 2017/ 2018.
459 døde med corona i 2020.

Lillemor