Bevitner vi EUs nære endelikt?

Av Dan Odfjell. 

Denne overskriftens innhold vil du knapt høre om fra riksmediene, opplagt heller ikke fra våre ihuga EU-politikere, selv om EU er en meget skjør og udemokratisk konstruksjon som synes helt å mangle overlevelseskraft. Som derfor lett blåses overende. Ikke minst nå med truende økonomiske vinder i vente, akselerert gjennom konsekvensene av Ukraina-krigen. Som logisk USA står bak - som USA påbegynte i 2014 - om ikke før. De svake og nær forsvarsløse EU-landene er i realiteten gjennom Nato manøvrert til USAs Biden-side. Vestlig propaganda tilsvarende. Og husk krigen i Ukraina er USA bekvemt langt unna, benevnt som en stedfortrederkrig mot Russland. Men se, krigens konsekvenser tilfaller uhyggelig verst Europa og euroen faller. Og ødelegger det som måtte være igjen av EU-limet, en forgjeldet og sprikende politisk konstruksjon. Hvorfor norske politikere vil gjøre oss solidariske med det synkende EU skipet, forstår få. Sannsynligheten tilsier at politikerne ikke tør innrømme å ha tatt fryktelig feil, en «dødelig» politisk synd det. Bedre da å fortsette norsk utforkjøring.. 
 
Hverken Russland eller Kina er ortodokse kommunistland lenger. Russland ville gjerne inn i både Nato og EU. For Europa og Russland hører på svært mange måter naturlig sammen. Men det synes forhindret av et «imperalistisk» USA, på forskjellig vis. For Russland og Europa sammen ville kunne gjort USA «verdens-rangen» stridig. Jeg har gjort forretninger i både Polen og Russland og har sympati for den mer mandige holdningen og kristendommen som der fremdeles er gjeldende. Knapt rom for slikt som Vestens feministiske nå over-liberale, tussete Pride-fakter. Dessuten husk Russland har enorme naturressurser som nettopp er hva Europa trenger. Ikke rart at Tyskland så seg østover grunnet sin stor-industri, og med sitt ytterlige behov for lebensraum, dvs utover EU som de allerede dominerer. Med for mye EU-diktat vil mange si, med rette. Noe som England markerte ved sitt Brexit.
 
Får verden de tidlige 30-årene på ny? Mye tyder på en nær global resesjon nå; da vil hestene igjen bites. I Europa kan og bør Norge tviholde på sin suverenitet av allslags grunner, ikke minst de økonomiske. Det «overnasjonale» EU som Erna Solberg og nå Jonas Gahr Støre higer etter, mangler heldigvis solid støtte i folket. Dog fra våre nye nordmenn, fordi de arbeider for å gjøre hele Europa islamsk, ja den ganske verden. Og siden de ærlige, de ihuga nasjonalistene står dem rakt i veien, foretrekker islamistene «bedre la tiden hen gå» innen en tafatt EU-union, knapt med motstand der. Også fordi «fedrelands-limet» økende svinner.. Og med den demografiske utviklingen på islamistenes side er vårt riggede demokrati forholdsmessig lett å underlegge et fremtidig sharia-styre. Den tanken må vi tørre å tenke - om vi vil kjempe for vår frihet og et tilnærmet reelt folkestyre. Alternativt er diktaturet som blinker, i det ikke helt så fjerne.
 
Men vær ikke i tvil, den av Ap politisk ønskede «globalismen» er også totalitær i sin bunn. Når WEF samarbeider med FN om en verdensregjering - som vil gjøre oss alle fattige, men lykkelige - lyder da ikke det både velkjent demagogisk og det motsatte av lykke?  Russland og Kina og andre land betakker seg globalismen, som nødvendigvis må styres av udemokratiske krefter. Dette er et svulstig politisk makt-narrespill til fordel for Pride-løssluppen, uregjerlig liberalisme, hvilket betyr et sannsynlig uregjerlig norsk kaos oss i vente. Det er galt nok som det er - så for eksempelets skyld, la Sverige representere fremtidens Europa, og California USAs.. Da vil folk lett annamme slutten på den vestlige sivilisasjonen. Venstreradikale fanatikere og islamister ønsker kanskje det og drømmer om et Soria Moria slott som skal stå opp fra ruinene. Ikke jeg. Og USAs krig mot Russland er ren imperalistisk galskap i en nå multi-polar verden hvor sympatien nå dreier i retning det sanksjonerte Russland.
 
Vestlige politikere forveksler tillitsverv med et yrke.. Og ut fra «yrkes-vinkelen» synes jo internasjonale jobber både bedre betalt og mer prestigefulle enn nasjonale.. Nå er det jo slik, iallfall i Norge, at politikerne er antatt valgt av og for folket. Dog, med oss et enormt forvokst tilhørende UD; det siste helt bevisst til stor innenriks, politisk behjelpelighet.. Og med et tilsvarende budsjett er det klart at fristelsene og million lønnene florerer. For se, Lille-putt-Norge har et UD helt i stormaktsgruppen, og det nettopp fordi det passer våre egoistiske, «stormannsgale» karrierepolitikere, et sinnrikt politisk system som ikke tjener folket lenger; til maktelitens ene bruk til realitetsmanipulasjon. UD budsjettet kunne vært halvert, og vi ville fremdeles vært godt bestykket relativt til nasjoner det er naturlig å sammenligne oss med. 

Stortingspolitikerne, dem som vi får «lov» til å stemme på, er ikke reelt folkevalgte. Men «servert» oss på ferdigtrykkede valglister, vær så god.. Og ingen kumulering. Det alene forteller oss om et tapt folkedemokrati. Og meningsmonopolet er også helt bevisst statsstøttet for å  «indoktrinere» oss til å tro vi kan sove trygt, oss godt hensynstatt. Glem det. Galskapen regjerer på tvers av nøktern sunn enkel fornuft. Politikerklassen bryr seg døyten om oss lenger. Kun litt hvert 4de år og da med velvalgt «løgn og oppmerksomhet» gjennom det riggede valget. Dette, samt det oss senest lovede «folks flest sin tur», blir tema i min neste kronikk.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer