Gratulerer til Finn Jarle Sæle og Norge IDAG

Foto: Trine Overå Hansen
Av Spikeren. 

Da Bjarte Ystebø ville bli sjef i Norge IDAG, ble det bråk. Maktkamp blandet med åndskamp er en eksplosiv cocktail, skriver kommentator Emil André Erstad. 

I et halvt år har Norge IDAGs grunnlegger og sjefredaktør Finn Jarle Sæle med familie vært i konflikt med «kronprins» Bjarte Ystebø.

Konflikten i den kristne ukesavisen har utspilt seg i full offentlighet. Onsdag 29.06 samlet generalforsamlingen seg for å stemme over om Finn Jarle Sæle skulle få fortsette som sjef, eller om Bjarte Ystebø skulle overta. Etter flere timer på overtid, ble resultatet klart. Det endte med at styret fikk fornyet tillit. 

Sjefredaktør Finn Jarle Sæle er lettet: 

- Jeg er lettet over at man unngikk en kasting av styret, noe som ville vært et brudd på forretningsmessig integritet og etikk, sier Sæle.

Det ble ingen kampvotering slik mange hadde trodd på forhånd. Det blir heller ikke omkamp om makten i selskapet fremover.

Aksjonær og ansatt Bjarte Ystebø sa til generalforsamlingen at han innså at han hadde tapt og at det ikke ville bli noen innkalling til ekstraordinær generalforsamling fra hans side.

Kommentarer