Nedgang i avlingen er synlig på satellittbilder overalt UNNTAT Russland og Kina

Av P54. 

Infrarøde satellittbilder fra hele kloden viser massiv avlingsnedgang overalt, bortsett fra i Russland og Kina. Disse bildene tyder på at nødvendige avlinger som hvete er i dårlig forfatning og i kraftig nedgang blant store eksportører, inkludert Ukraina, USA og India.

Hvis du ikke har vært bekymret for matmangel eller en mulig krig med Russland og/eller Kina, er det nå på tide å kanskje revurdere. Som ZeroHedge rapporterte, er det vanskelig å si hvilke regjeringer og institusjoner som overvåker disse dataene, men for noen måneder siden utstedte en mengde politiske ledere og globale banker samtidig advarsler om en "global matmangel" og en forestående krise. Slike institusjoner inkluderte Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken, BIS og til og med Det hvite hus. Så langt har en perfekt storm av stagflasjon, forstyrrelser i forsyningskjeden og dårlige værforhold kombinert for å forstyrre matproduksjonen rundt om i verden.

Russland og Kina, på den annen side, nyter en strategisk fordel når det gjelder å kunne brødfø sine befolkninger.

Da vi gikk inn i våren i år, varslet mainstream-mediene slutten på den russiske økonomien og den raske kollapsen av deres krigsinnsats i Ukraina. I dag selger Russland mer olje og eksporterer flere råvarer enn noen gang før, og både Russland og Kina har nå de sunneste hovedavlingene i verden. Det er nesten som om offentligheten i vest har blitt bevisst villedet om vår økonomiske styrke. – ZeroHedge

Matmangelen blir tydelig, og avlingssvikten øker. Det betyr at prisene vil fortsette å stige ettersom hyllene blir mer og mer tomme.

FORBEREDELSER FOR DEN KOMMENDE STATSINDUSERTE MATMANGEL

Dette vil også få store implikasjoner dersom Vesten fortsetter å provosere frem en krig med Russland. Fristelsen for de østlige nasjonene til å bruke mat som et våpen mot NATO-land vil stå like høyt på listen som å bruke tilbakehold av olje og gass som et våpen. Med mat- og energistabilitet i tvil, er det også en betydelig fare for sivil uro i deler av verden der folk kommer til å oppleve en dramatisk nedgang i levestandarden, som i USA.

Tredjeverdensnasjoner vil sannsynligvis oppleve den verste mangelen, men prisvekst på nødvendigheter er kommet for å bli også for førsteverdensland. Og sammen med det kommer alle tilhørende økonomiske problemer, inkludert økende kriminalitet, økende arbeidsledighet og økende fattigdom. Forbered deg deretter.

https://www.naturalblaze.com/2022/07/crop-declines-visible-on-satellite-imagery-everywhere-except-russia-and-china.html

Kommentarer