Vitenskapen anerkjenner bønnens makt

Av Roger Dyrøy. 

Hvem hadde trodd at Jesus snakket om menneskeskapt og langt på vei medieskapt pest, og hungersnød? Det er en av åpenbaringene jeg har fått i den senere tid. Men så har vi ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i dette himmelrommet. 

For øvrig et interessant ord dette med Media, men også myndigheter som kanskje har en tettere sammenheng enn hva man skulle tro. Media mede, middel, medium som også er benyttet å det okkulte, som i et menneske er et medium/middel/formidler. Å besette, besitte, besatt (av ånder/demoner) osv. her ligger det en liten studie. For ikke å snakke om gamle Iran, Media, som er dagens mellommann på sett og vis i forhold til kongen i nord.  

"Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem!
Men ve over jorden og havet!
For djevelen er kommet ned til dere,
og hans raseri er stort,
for han vet at hans tid er kort." (Åp 12,12)

"Vær ikke bekymret for noe! 
Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. 
Be og kall på ham med takk." (Filipperne 4,6)

Guds Ord ber oss helt klart om å "be om alt". I dag begynner vitenskapen å anerkjenne verdien av bønnens makt. Forskere som undersøker hvilken betydning tro har på helsen, finner bevis for at det er vanskelig å motsi. For eksempel gjorde bladet Mind Health Report en undersøkelse som bekreftet at mennesker som ber, ber for andre og er aktive i menigheter, har bedre helse og lever lenger. Her er noen andre fordeler som kommer i tillegg:

Forskere ved Florida State University oppdaget at å be for andre, førte til at du lettere tilga dem. Når en gruppe menn og kvinner ba for helsen til en nær venn hver dag i fire uker, var de mer villige til å tilgi, ikke bare vennen, men mennesker generelt. Tilgivelse har nær sammenheng med god helse og et tilfredsstillende liv.

Forskere ved Miami University oppdaget at bønn og religiøse handlinger forbedret evnen til å følge og nå langsiktige mål. Bønn har innflytelse på deler av hjernen som forbedrer egenkontroll, og mennesker som ser på sine mål som hellige, er mer bestemte på å nå dem.

En forskningsstudie som ble gjort av University of Wisconsin-Madison, konkluderte med at ofre for krenkende relasjoner fikk et positivt selvbilde og reduserte sin følelsesmessige smerte når bønn var en del av livet.

Forskere ved Columbia University fant ut at mennesker som verdsatte religion og gikk regelmessig i menigheten, hadde 90 prosent mindre tilbøyelighet til å bli deprimerte enn jevnaldrende ikke-religiøse. Det er ganske sterke bevis for bønn, ikke sant? Bibelleseplan: Sal 20; Mat 20; 2 Krøn 23-24

Må du ha en velsignet dag på Guds grønne jord! 

Mvh
Roger

Kommentarer