Ap, et nasjonsnedsbrytende parti


Av Dan Odfjell. 

På document.no  2/9/22 hadde Hans Rustad et intervju med Trygve Tamburstuen som vet mer om norsk energipolitikk enn de fleste, «en «rystende» innsikt», slik Rustad sa det. Uttrykket «et intellektuelt svik» ble også brukt, og han eller Rustad snakket om å gjenvinne kontrollen over norsk energi. Overskriften i dag er tatt fra debattfeltet som fulgte hvor det fremkom at det å bli kalt en «nasjonalist», var et grovt skjellsord. Men at det aller groveste nå var å bli kalt en «strøm-nasjonalist». Mine fedrelandsvenner og jeg på Spikers Corner tar slikt med stor ro, men ser at Norge er på utforkjøringens vei til avvikling av seg selv - som en fri og selvstendig nasjon. Og Gro Harlem Brundtland har ført an, frekkere enn lusen, den verste. Mer enn noen annen avviklet hun Norge som land. Det kommer jeg til.
 
Hva debattfeltets Tone Kroll sa mht til Acer og energipolitikken må nesten gjengis for hennes velvalgte ord: «Vi folket har vilje av stål, mot, kampånd og energi. Vi skal kreere en bølge av kraft og slå i bordet overfor et slikt åndelig svik. Vi skal feie dem ut av all politisk virksomhet. Vi skal sette de ansvarlige i gapestokken slik at dette ALDRI skjer igjen. Og det skal vi, Skjærhavre..». Her må jeg forklare, Skjærhavre besværet seg i forkant over politikerne og inspirerte slik Tone Kroll, som representerer den forakten som politikerne fortjener og som jeg er helt enig i. Lenge nok har disse globalistene fått holde på gjennom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, begge representerer et globalistisk forræderi.
 
Ettersom «kampen» foreløpig er verbal og merkelappingen dominert av riksmediene, bør begreper som leilending, stripete og spesielt niding igjen komme tilbake i det norske ordskiftet, det ble fremmet i kommentarfeltet av illsinte mennesker. Og at få tror på det «grønne skiftet» samt; hvem tenker på de enslige og de fattige i strømkrisen? Selv vil jeg legge til den bevisste forvirringen som er administrert av myndighetene som kun har en hensikt, nemlig å tåkelegge realitetene rundt den hodeløse energi-politikken. Den er bevisst for å lure oss trill rundt enten det gjelder vindmøller, CO2- fangst eller elektrifiseringen av sokkelen. Sannheten er, politikerne har svært dårlig samvittighet fått og tildekker skandalen.  
 
Jeg nevnte Ap i overskriften, men mht til energipolitikken og oss gjort til leilendinger av EU og fremmede krefter, er Erna Solberg også sosialist-globalistisk blitt, oss fornedrende. Disse menneskene eier ikke skam; av og til røper de sin forakt for det norske folket. Som da Erna i Tyskland for åpen mikrofon sa, vi nordmenn har ikke mer rett til å bebo Norge enn andre, selv de fra Vekkistan. Det siste ordet brukte hun ikke, men sannheten var den samme. Hvorfor sier hun sånt, hvorfor skjemmer hun seg selv og oss stolte fedrelandsvenner ut? Jeg hørte det hun sa, men hun vil hverken bekrefte eller avkrefte flausen selv. Ok, men i sammenhengen var det klart at hun gjorde sine hoser grønne, ikke for oss, men for FN og hele en-verden; FN jobbet hun for, som statsminister, «på si for» og gjør det kanskje fremdeles, en halvstudert røver. 
 
Begynnelsen av kommersialiseringen av energien var Gro Harlem Brundtland del av i 1991, og likeledes og verst tilknytningen til EU via bakdøren, samt multikulturen, alt skjedde i Ap´s regi. Og alt gjort selvsagt med den største omhu og folket aldri spurt; for vi kunne jo si Nei. De to gangene folket ble spurt gjennom folkeavstemninger var svaret Nei, med 12 års mellomrom.. Mer enn noen annen i Norges historie har Gro stått for disse nasjonale ulykkene, det ser vi nå. Den som foreslo Gro som «lands-moderen» skulle vært kjølhalt, kallenavnet var sikkert uttenkt av en av hennes egne eller henne selv.. Ingen andre kunne «utspekulert» nok funnet på en slik propagandering. De må ha hatt god betaling og/eller god tid disse menneskene for å finne på all denne unasjonale galskapen, for hva annet enn å fremme seg selv, helt umettelig?
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer