Både Jonas og Erna må vekk. Folket må reise seg og ta landet tilbake


Av Spikeren. 
Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix. 

Møt opp til demonstrasjonen foran stortinget 19. september og krev regjeringens avgang.

Det blir Stor-demonstrasjon med krav om lavere strømpris foran Stortinget 19. september. 

Industriaksjonen og fagbevegelsen i felleskap med facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm», avholder storstilt demonstrasjon med krav om billigere strøm foran Stortinget den 19. september 2022. Det vil bli årets største demonstrasjon, og den skjer samme dag som Stortinget avvikler hastemøtet om strømkrisen.

Industriaksjonen og facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» som består av 620.000 registrerte medlemmer, avholder demonstrasjon foran Stortinget den 19. september, mandag om 8 dager. Dette er samme dag som Stortinget avholder hastemøte i strømsaken.

Det vil bli demonstrert med krav om makspris og 100 prosent strømkompensasjon over 50 øre samt at politikerne skal ta kontroll over strømprisene og vannkraftressursene. Dette sier Jan Eivind Braaten og Boye Ullmann til Energinytt24. De to er blant initiativtakerne bak demonstrasjonen, en fra hver «leir».

Braaten forteller at demonstrasjonen er planlagt avviklet med fysisk oppmøte samt digitale direktesendinger og debatt. I følge Ullmann gjenstår et par spennende navn på listen over appellanter, og disse vil bli opplyst etter hvert.

Her er planen som er utarbeidet av Industriaksjonen og facebookgruppen i fellesskap:

Kl. 11.00: Overrekkelse av krav til partiledere og Energikommisjonen

Kl. 12.00: Seminar med bl.a. Idar Helle, De Facto og Trygve Tamburstuen, tidligere statsseketær (AP)

Kl. 14.00: Pause

Kl. 15.00: Appeller, debatter m.v. med bl.a. følgende:
– Jørn Eggum, leder Fellesforbundet
– Jan Davidsen, tidl leder Fellesforbundet
– Tove Berit Berg, tillitsvalgt Nortura
– Saxe Frøshaug, ordfører (SP), Indre Østf
– Linda D Stubsveen, ordfører (AP), Rendalen
– Merete Solberg, leder Oslo Hotell og Rest
– Per Gjestvang, grønsaksbonde fra Toten
– Camilla Gjestvang, baker
– John Fiskvik, Motvind Norge
– Jan Eivind Braaten

17.00: Avslutning

(Forfatter er administrator av facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm)

Kilde: Energinytt24

Kommentarer