Ditt ord er sannhet

Av Øivind Andersen. 

"Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. - - Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet." Joh 17, 15 og 17

Her hører vi igjen om to ting som Jesus ber om for oss som tror på ham. Han ber om at Faderen må bevare oss fra det onde. Likeså ber han om at han må hellige oss i sannheten, som er hans eget ord.

Jesus sier at verden hater alle dem som han har fått legge sitt ord ned i. "Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden." Joh 17, 14.

Det kunne jo ligge nær å tenke at Jesus da måtte be om at vi skulle bli tatt ut av denne farlige verden. Men det gjør han nettopp ikke! Han har bruk for sine troende her i verden.

Derfor sier han til Faderen: "Likesom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden". Joh 17, 18.

Hvordan skulle menneskene ha fått del i frelsen, hvis Jesus ikke hadde sendt sine disipler ut med budskapet?

Derfor kan han ikke be om at vi skal bli fritatt for de lidelser og farer som denne verden fører med seg for oss. Men han ber om at vi må bli bevart fra det onde!

Og når Jesus ber, blir han hørt.

"Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet."

Dette sier oss hvor avgjørende det er for oss som kristne å leve oss inn i Guds ord. Å bli helliget i sannheten betyr at vårt liv tilhører Guds ord. Det er vårt rette element. Det lever vi i og det lever vi av, og det er det vi skal bringe ut til andre.

Vi må takke for denne forbønn!

Men samtidig må den få være Guds klare tale til oss om hvor farlig det er for en kristen å komme på avstand fra Guds ord!

Be også selv om at du må bli helliget i sannheten, likesom Jesus ber om det for deg!

Kommentarer