Dronning Elizabeth II

Av Navnløs Innenlandsk. 

Dronning Elizabeth II døde 8. september 2022. Hun ble 96 år. Da har en representant for Davids ætt gått bort i anseelig høy alder. Gud gav henne tida til å sitte på tronen i 70 år og å feire jubileet tidligere i år. Dette er lengre enn noen konge eller dronning i britisk historie, og et symbolmessig viktig tall med kombinasjonen 7 x 10; først Guds hellige tall og dernest 10 for de 10 stammer. Hennes fødsels- og dødsdatoer er også viktige. 21. april 1926 og 8. september 2022. 3 x 7 og 8, det bibelske tallet for gjenfødelse (jfr. Noahs ark). Da hun døde kom det en dobbel regnbue til syne over London.

Det er mange i disse dager som vil snakke ned britene og deres avleggere rundt om i verden. For dem som følger bibelske profetier og skjebnen til de 10 "tapte" stammene kommer ikke dette som noen overraskelse, hverken nedsnakkingen eller at det gradvis vil gå dårlig med dem helt til de bukker under og på nytt føres i fangenskap fram til Jesu gjenkomst.

De som kjenner noe bibelsk historie vet at de 10 stammene ble ført bort i fangenskap av assyrerne i perioden 740-720 f.Kr omtrent. Dette foregikk i etapper ettersom de ulike stammene gradvis ble inntatt. Dette var Guds straff for å ha dyrket fremmede "guder" som Baal og Ashtoreth (Astarte-himmeldronningen) bl.annet og alle syndene som fulgte med det, bl.annet menneskeofringer. Gjennom profeten Esekiel lovet Gud israelittene en straff på 7 x 390 år (2730 år) dersom de ikke fulgte Hans bud og forskrifter (Esekiel 4,4-5. Se også f.eks Daniel 4,16 og 3. Mosebok 26,27-28). Det finnes antakelig flere tolkninger av dette, men her er slik jeg tolker det med forutsetningen at briter og mange andre europeere virkelig er etterkommere etter de 10 stammene. Men det er britisk historie som er viktigst for å forstå profetien.

I Esekiel 4,4-5 sier Gud: Så skal du legge deg på din venstre side og legge Israels skyld over på den. Like mange dager som du ligger slik, skal du bære deres skyld. 5 Like mange år som de har syndet, like mange dager lar jeg deg få, 390 dager. Så lenge skal du bære Israels skyld.

Israelittene hadde mao. syndet i 390 år da Esekiel mottok dette budskapet. Han ble bortført til Babylon i ca. 592 f.Kr. Det gir oss et omtrentlig år på 982 f.Kr., og da er vi tilbake i kong Davids tid. Fordi israelittene (og Juda også) ikke hadde omvendt seg på dette tidspunktet slo neste "trinn" i straffen inn, altså at den ble omgjort til 7 x 390 år (3. Mos. 26,27-28). Hvis vi tar straffen på hele 2730 år og plusser på 982 f.Kr. (-982 + 2730) kommer vi til 1748. Husk at dette er omtrentlige tall siden ingen kan si med sikkerhet 100% nøyaktige år for hendelsene.

Men rundt dette tidspunktet kom det noe i (særlig) europeisk historie som forandret ting totalt, og som vi fortsatt nyter godt av i dag. Den industrielle revolusjon! F.eks Wikipedia sier om dette: "The Industrial Revolution was the transition to new manufacturing processes in Great Britain, continental Europe, and the United States, in the period from about 1760 to sometime between 1820 and 1840."

Og det begynte i Storbritannia som alle vet: "The Industrial Revolution began in Great Britain, and many of the technological and architectural innovations were of British origin.[3][4] By the mid-18th century, Britain was the world's leading commercial nation,[5] controlling a global trading empire with colonies in North America and the Caribbean"

Plutselig, omtrent ut av ingenting, ble Storbritannia den ledende verdensmakten som overgikk de kontinentale maktene som Frankrike, det som den gang var Tyskland, Russland, Spania og Portugal mm. Av plasshensyn skal jeg ikke dvele mer ved det annet enn å påpeke at Storbritannia på begynnelsen av 1700-tallet var en nokså liten nasjon med et innbyggertall omtrent som Norge i dag. Med den ind. revolusjon fulgte en enorm folkevekst og ekspansjon som ble til et imperium hvor "solen aldri gikk ned". Frankrike hadde til sammenligning ca. 20 mill. mennesker. Mot slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet overvant Storbritannia alle sine kontinentale fiender i Napoleonskrigene, og "det Hellige romerske imperium av tysk nasjon" gikk under i 1806, beseiret av nevnte Napoleon. Russland ble holdt tilbake i stor grad av svenskene, og de store sjømaktene Spania og Portugal mistet veldig mye av sin makt og innflytelse. Verden var åpen for britisk dominans.

Dette varte i prinsippet helt fram til 2. verdenskrig, hvorpå den britiske "avleggeren" USA overtok som dominerende supermakt. Som vi vet er både Storbritannia og USA i dyp nedgang, selv om jeg fortsatt tror USA vil få en ny mulighet med Trump.

Dronning Elizabeth kom på tronen i en tid da Storbritannia allerede var i begynnelsen av nedgangen. Hun har gjennomlevd en periode med enorme samfunnsmessige og teknologiske endringer, ofte til det verre. Men jeg mener hun har skjøttet sin oppgave svært godt, og Gud har gitt henne et langt liv og nå hvile før hun skal stå opp igjen. Hun vil også slippe å se Storbritannia gå (midlertidig) under.

"Hedningenes tidsalder" er snart her, først "tiden for fødselsveene" og så "den store trengsel", samlet sett 7 år minus noe forkortelse (Matteus 24,3-14). USA og Storbritannia, og dernest de andre israelittiske nasjonene, vil miste sin innflytelse og makt, og til slutt føres bort i fangenskap. Historien vil gjenta seg. Mange, også blant kristne, applauderer denne utviklingen når de ser framveksten til land som Russland, Kina og EU. Men de vet knappest hva de ber om ettersom verden raskt slynges mot den verste tida i menneskehetens historie. Heldigvis er den tida kort og evigheten lang!

Kommentarer