Du skal ikke lyve!

Av Øivind Andersen. 

"Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.
2 Mos 20, 16

I dette budet beskytter Gud vårt navn og rykte.

I videste forstand kan vi si at all løgn og usann tale er synd mot det åttende bud. Det blir da også stundom oversatt: Du skal ikke lyve!

Allikevel er det klart at løgn og usann tale om vår neste som påfører ham dårlig rykte, eller på annen måte skader ham, særlig rammes av dette budet.

Det er så lett å snakke ondt og nedsettende om andre. Det er som om man vokser i sin egen selvbevissthet, og føler seg litt bedre enn andre ved dette.

"En øretuters ord er som velsmakende retter, og de trenger ned i hjertets indre." Ord 18, 8. Der ødelegger de et menneske innenfra.

Særlig er det synd hvis man er alene om å vite noe ufordelaktig om et medmenneske, og så sier det videre til andre. Det samme gjelder om man er alene om å vite noe godt om et medmenneske og ikke sier det til andre.

Det hører med til det åttende bud å beskytte andres navn og rykte; ta alt opp i beste mening. Vi skal gjøre det som står i vår makt for å stanse onde rykter. Vi skal ikke lett tro på dem, for de er ofte usanne. Og vi skal ikke bringe dem videre.

Gud er nidkjær for vårt navn og rykte! Han følger godt med i alt som vi sier om hverandre. Og han forsikrer oss: "Et falskt vitne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal ikke komme unna." Ord 19, 5.

Derimot følger det stor velsignelse med å være mild i sin dom om andre, men streng mot seg selv. Milde ord er til velsignelse og hjelp for andre. Ord 16, 24.

Kommentarer