Du skal ikke slå i hjel

Av Øivind Andersen. 

«Du skal ikke slå i hjel.» 2 Mos 20, 13

Likesom Gud i det fjerde bud verner om hjemmet og familielivet, så verner han i det femte bud om vårt liv. Det viktigste for oss er her som i alle bud: Det er Gud som sier dette!

Budet gjelder ikke bare liv og død. Det viser Jesus oss i bergprekenen. Enhver som blir vred på sin bror uten grunn, står skyldig overfor Gud etter det femte bud.

Det samme gjør den som bruker skjellsord mot andre. Å bære nag, gjemme på urett og på annen måte legge for dagen et uforsonlig sinn, er vanlige synder mot det femte bud. Hat, misunnelse, partier, det å yppe strid er også blant de ting Guds ord nevner som synder mot dette budet.

Straffen for alle disse synder, selv om det ikke går lenger enn til onde tanker og motiver, er den evige fortapelse, sier Jesus. Matt 5, 21–26.

Det gamle ordet: Hat i hjertet er et mord, er sant!

De fleste mennesker protesterer vel mot en slik anvendelse av det femte bud. Men hvem skal en høre på?

Skal vi høre på Jesus og følge det han sier? Eller skal vi høre på det som de fleste mener?

Det er innlysende at den som følger med strømmen og ikke vil la seg advare av Jesu ord, går fortapt. Guds bud står fast! Han tar ikke hensyn til hva mennesket tenker eller synes. Det kommer til å gå med oss etter Guds ord.

Tar vi ordet til hjertet, driver det oss til omvendelse. Det er også hensikten med budet. Blir vi omvendt til Jesus, kommer hans sinn inn i vårt hjerte.

Etter det nye sinn som er født av Gud, kan vi holde det femte bud! Det er umulig å gjøre det på noen annen måte.

Kommentarer