Dummere enn dummest energipolitikk?

Av Dan Odfjell. 

At det er mulig! Nikolai Astrup fra globalistpartiet Høyre, kjemper løgnaktig for EUs fjerde energipakke på tvers av det norske folkets interesser, at det går an! Men globalisten Erna Solberg står selvfølgelig uanfektet bak, hun som sto bak hele denne utflaggingen av norsk kontroll over strømprisene. Samt implisitt tillatt nedtapping av våre vannmagasiner for eksport med nød til følge for norske husstander samt nedleggelse av norsk kraftkrevende industri - med tilhørende tap av distrikts-pregede, viktige arbeidsplasser. For skattebetalere generelt tilsvarer strømprisene i seg selv en stor skatteøkning og, indirekte, høyere inflasjon på matvarer og annet som går mest ut over vanlige folk. Om Erna bryr seg døyten i det, hun kan jo spise kaker, vær sikker på at Jonas Gahr Støre plages av dette, selvutnevnt garantist sist valgt for vanlige folks interesser. 
 
Det er først og fremst Tyskland som har dummet seg ut, gjennom Angela Merkel, Ernas gode  politiske venninne for øvrig, og det gjelder også hele EUs uvirkelige energipolitikk. Hvert land må ta vare på seg selv i så måte. Og det gjelder aller mest lille Norge i det høye nord med is og kulde som overhodet ikke kan synkroniseres med det sydligere Europa. Hvert land har komparative fordeler og ulemper og Norge skal ikke ofres på EUs alter slik som nå er tilfellet. Klart, norske politikere og EU-forhandlere har vært naive, overfladiske og stupide, i mangel av bedre ord. Og Merkel kan ikke si hun ikke ble advart, hun lo og fornærmet USAs president da han påpekte den åpenlyse faren av å gjøre seg Russland energiavhengig. Snakk om politikeres overmodighet og egoistiske manøvreringer.
 
Både Erna og Jonas synliggjør politikkens overfladiske og bløffende natur. Dersom NRK ville tillatt reelle eksperter til paneldebattene, kunne folket bedre og sannferdig blitt orientert. For tilfellet strømpolitikken om vindmøller og sokkelens elektrifisering etc skulle selvfølgelig den vektige Odd Handegård vært innkalt. Men nei, hans sannhet «gjør seg ikke» for de forfeilede bløffmakerne, da bedre fortsette løgnen til folket - dvs når våre politikere er kommet ut på dypere vann enn det de tåler avslørt.. Derfor, isteden for å tilkalle ærlig og seg litt beskjemmede hjelp, forsøker de panisk å tildekke virkeligheten. Det er ærlig å ta feil, men det er totalt uærlig ikke å innrømme det. Og ikke å forandre på kjørebanen. Derfor går det, og ikke bare i Norge, den veien hønen sparker.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer