Europas energikrise: Slik kan Norge rammes hardest av alle

Fra Nettavisen
Debattinnlegg av Anders Lie Brenna, 
redaktør, EnergiWatch.no. 
Foto: Orn E. Borgen/ NTB. 
Tipset av Roger Dyrøy. 

85 prosent av Norges strøm kommer fra vannkraften. Hvis vannmagasinene går tomme er det ikke nok strøm til å dekke strømforbruket.

Norge er en energinasjon, og har i utgangspunktet Europas beste utgangspunkt for å håndtere den europeiske energikrisen.

Russlands krig mot Ukraina har gjort Norge til Europas viktigste leverandør av olje og gass, og den fleksible norske vannkraften gir Norge et strømoverskudd og fleksibilitet til å produsere strøm når den trengs. Dette sikrer den norske stat enorme inntekter som kan brukes til å støtte husholdninger og næringslivet som sliter med store strømregninger.

Samtidig er ikke alt rosenrødt for Norge. Det er lite vann i vannmagasinene, og de store flerårsmagasinene er tappet ned på svært lave nivåer. Statnett har også satt kraftsituasjonen til gul status, noe som betyr at det er 5-20 prosents sannsynlighet for at det blir nødvendig med strømrasjonering i Sør-Norge.

Norge har ingen reservekraft

Målt i installert effekt har Norge 34.425 MW vannkraft, 5105 MW vindkraft og 860 annen kraftproduksjon, ifølge ENTSO-E. (Merk at NVE opererer med litt andre tall for Norge, men her bruker vi tall fra ENTSO-E for å kunne sammenligne kraftsituasjonen på tvers av landegrensene.)

Dette betyr at vannkraften utgjør 85,2 prosent av Norges potensielle strømproduksjon, og det finnes ingen reservekraft som kan settes inn. De to reservekraftverkene Norge hadde ble demontert og solgt. Dette betyr at dersom fyllingsgraden blir så lav at vannkraftverk settes ut av spill, så har ikke Norge nok strømproduksjon til å dekke strømforbruket.

Selv når vinden blåser for fullt og regnet fosser ned for å drive den uregulerbare elvekraften, vil Norge i en slik situasjon være helt avhengig av å importere strøm. I perioder vil selv maksimal import og maksimal vindkraft ikke være nok til å dekke Norges strømforbruk.

Her skiller Norge seg fra andre land i Europa. For det er ingen andre land som får så stor andel av strømproduksjonen fra én enkelt energikilde, og de som er i nærheten har ikke energikilder som er avhengig av været på den måten den norske vannkraften er.

Les hele saken på Nettavisen

- - -

Mye kommer til å skje i kjølvannet av valget om knappe 2 måneder. Klimahysteriet kommer til å få seg en knekk, og jeg ser for meg en massiv omstilling også her på berget. Men vil være varsom med å profetere noe, det er for øvrig allerede gjort. Ref. Kim Clement 

Jeg håper virkelig ikke de fjerner redundansen med reserve/back ute på plattformene. Da kan Ukraina først-policyen til Tyskland bli en ironisk realitet her på berget også. 

Roger

Kommentarer