For at dere skal vite ...

Av Øivind Andersen. 

"Dette har jeg skrevet til eder for at I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds Sønns navn." 1 Joh 5, 13

Guds ord forkynner oss ikke bare om Jesus og det evige liv som Gud har gitt oss i ham. Det forkynner også noe som Gud vil vi skal vite om dem som tror på Jesu navn.

De har evig liv!

Visshet om å eie dette evige liv oppstår ikke umiddelbart i hjertet. Det nytter ikke å gå og vente på følelser eller opplevelser.

Visshet om å eie det evige liv kan vi bare få gjennom selve evangeliet. Vi må lære oss til å se og høre det Gud sier til oss.

Det kan se ut som også de første kristne hadde vanskeligheter med å bli visse på frelsen, slik som mange har det i dag. Derfor sier Johannes: "Dette skriver jeg til eder for at I skal vite."

Vil vi ha visshet om når toget går, eller om vi er på rett vei når vi er ute og biler i ukjente strøk, da ser vi etter der hvor opplysninger om dette blir gitt oss. Visshet om å være på rett vei får vi ved å se på veinummer og veiskilt. Visshet om togtid får vi ved å se etter i togtabellen.

Selv om disse bildene halter, og kanskje synes noe hverdagslige, er det på samme måte Gud gir oss visshet om evig liv.

Han sier; ja, endog forsikrer med sterke ord, om dem som tror på Guds Sønns navn, at de har evig liv!

Du vet om du stoler på Jesu navn, ikke sant?

Er du av sannheten, svarer du at det er ikke noe i denne verden du ønsker og vil mer enn det å sette din lit til Jesus og hans navn. Da tror du på Guds Sønns navn, selv om du synes du ikke får det til å tro.

Da har du Guds egen forsikring om at du har evig liv! Det er denne forsikring du skal se på og stole på! Det er den som gir deg trygghet!

Kommentarer