Gud lar seg ikke spotte

Av Øivind Andersen. 

"Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet." Gal 6, 7-8

 I vårt moderne samfunn er det mange retninger og innflytelser som ikke ser det som noen synd at mennesker står i seksuelt forhold til hverandre uten å være gitt.

 Mange godkjenner de såkalte papirløse ekteskap. Men disse er ikke ekteskap. Ekteskap forutsetter vigsel, slik Guds ord lærer oss. Å leve i papirløst "ekteskap" er etter Guds ord å leve i hor. Hvor meget mennesker enn godkjenner slike forhold, kommer Gud på dommens dag til å dømme dem etter sitt ord.

 De unge blir i stor utstrekning opplært til å begynne seksuelt samliv lenge før de kan tenke på å gifte seg. Det gjelder bare å innrette seg slik at samlivet ikke får følger.

 Man taler i dag om "partnere", ikke om ektefolk. Men dette er en vederstyggelighet for Herren!

 Det hjelper ikke om en bekjenner seg som ateist, eller sier at en ikke tror på Bibelen. En rammes like fullt av Guds ord. Herrens ord gjelder for alle mennesker, aldeles uansett hva de synes og tenker.

 "Far ikke vill!" Slik advarer Guds ord oss.

 Det som et menneske sår, det kommer det og til å høste.

 Den som lever etter sine lyster, er levende død, sier også Guds ord. [1 Tim 5, 6] Det viser seg at denne såkalte frihet på seksuallivets område, fører en uendelighet av ulykke og tragedier med seg. Det blir dysset ned og skal helst ikke omtales, men den som er sjelesørger i dag, får se inn i en verden av nød og ondt, fordi menneskene ikke innretter seg etter Bibelens ord.

 Seksuallivet hører til i ekteskapet og i det alene! Det er synd å begynne på det før en er lovlig viede ektefeller.

 De som tar Guds bud alvorlig og innretter seg etter det, får stor lykke i livet. Det skal du ta deg til hjertet, særlig du som er ung!

Kommentarer