Helena Edlund rapporterer, og modig fra Sverige.

Av Dan Odfjell. 

Ja, les her en «kort versjon» fra henne: «Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne. I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne». Og det samme gjelder snart Norge, det helt motsatte av demokrati. Er det «svenske tilstander» som våre politikere bevisst tilstreber og ønsker oss nordmenn? Eller er det passiviteten, løgnene og maktesløsheten overfor EU som forklarer at de ikke lenger sannferdig greier stå oppreist? Etter åtte år med Erna Solberg fra regnfulle Bergen har hun ikke brakt sol med seg, hverken til bergensere eller til andre. Tvert imot, de mørke skyene over Sverige lot hun helt uhindret flyte vår vei. Først traff de mørke skyene Oslo, hvor hun mest oppholdt seg - og slik tidligere enn de fleste kunne Erna med egne øyne se forandringene i øynene. Men tror du hun advarte resten av oss? Østavinden vestover fjellet møtte motvind, og realitetene tok det litt lenger tid før skyene manifesterte seg i hjembyen Bergen. Men selv deretter, virkeligheten ble feigt tildekket.
 
Mot dumskap kjemper selv gudene forgjeves, sies det, spesielt når penger og makt blir dominerende, det siste sier jeg. Så med stor tristhet, herved erklærer jeg Erna både som globalist og ellers som fedrelandet totalt ubrukelig. Det var hun som fratok oss den billige strømmen ved å underlegge den EU, og som ivret oss inn i Marrakesh-traktaten. Som EUs jurister sier er legalt bindende, men som Erna, via sin «front», hevder ikke er bindende.. Så hvem skal vi tro, desto mer som Erna plent nekter å forklare oss sakens beveggrunn. Dette lukter lite «gjennomsiktig» ja mistenkelig. Vil dere høre min teori? Som norsk statsminister arbeidet hun parallelt for FN, i seg selv en betenkelig sak betalt av Norge - enten hun gjorde det selv eller utnyttet en statsansatt til personlig fordel. Nei, hun hadde nok stillet, eller forventet en gjentjeneste med en karriere hos FN?  Mye tyder på det. Men dette synes verre enn dumskap; misbruk av makt og utilgivelig. 
 
Men se, i mellomtiden har vi fått den kjente tåkefyrsten Jonas Gahr Støre om bord, også han globalist. Han slapp å "hoppe etter Wirkola". Men likevel greide han å komme ut fra sin nye «hoppkant» ikke som annet enn en flaksende kråke. Og nå ligger han dårlige an, knapt uten høyde i svevet, selv om riksmediene heier og fortvilet søker å skjerme ham. Jeg trodde etter Gro Harlem Brundtland - den opplagt største Norge-døderen noensinne - at Erna hadde greid å seile opp som nest verst i bunnsjiktet. Men dessverre, Jonas synes så langt knapt et hår bedre enn Erna, hun som stjal de sosialistiske klærne hans.. Begge er de globalistiske i tillegg og har mye ellers til felles, ja vi kan kalle dem nær en-eggede tvillinger, egoistiske maktsyke, opportunistiske og alt annet enn opptatt av oss lokale; vi er kun deres lettlurte velger-kveg. Tre år til med Jonas synes en horribel, ny evighet. Men torpederer han Acer-avtalen og EU-galskapen og gir oss vår egen billige strøm tilbake, må vi kanskje gi ham litt mer tid. For Erna er ikke bedre.. 
 
Sp kan hjelpe oss alle og klart seg selv ved å trekke seg fra Støre-regjeringen; ingen kan leve, puste eller eksistere i skyggen av Ap. Der var Høyre bedre, med sitt storsinn reddet de fjolset, lettvekteren Knut Arild Hareide til en ministerpost.. Merkelig politisk håndverk det, for mange totalt uforståelig. For Ap derimot er det eneste som teller, ja selve politikken, å holde seg ved makten «by hook or by crook», det har tidligere Ap-folk innrømmet. Men selv om folks husk er kort, og selv om realitetene blir forkludret og forstyrret gjennom riksmediene - Aps ensidige, udemokratiske, politiske våpen - så er der en grense for pretensjon og humbug. Hva gjør riksmediene for Jonas, jo de spader møkk og begraver folk i møkk, det motsatte av å være folket sannferdig opplysende og oppløftende. Politisk møkk er nemlig også møkk. Men stanken er nå så påtagelig at Jonas må ta grep. Ellers blir han nok som en ny Løfven.
 
Så hvem er jeg som tør ta makten slik i skole? Jo, jeg er en snart 10 år utflyttet nordmann som evner å se galskapen utenfra. Det ga meg et nytt perspektiv. Selv har jeg alltid sloss for Norges beste interesser, men dersom det er galt og unasjonalt, fortell meg det, så jeg kan revurdere min skyts. Jeg er på  lag med den vanlige mann og kvinne, dem Jonas appellerer til for sitt levebrød eller sin politiske makt. Av hvilken grunn er litt uforståelig ettersom han er god for 100 millioner i formue eller mer. Har han dårlig samvittighet og vil av med den store formuen sin til innvandrere og/eller til andre fattiges hjelp, eller mangler han samvittighet i det hele tatt; det bør velgerne reflektere over og det også innenfor hans nærmeste politiske vennekrets. For meg synes han drevet av en politisk ambisjon som han kanskje fikk fra sin sjef, Gro Harlem Brundtland, ovenfor beskrevet som Norge-døderen fremfor noen. Ikke akkurat en ærefull beskrivelse ei heller noe å etterape.. Jeg vil si tvert imot, så ikke lytt til de falske og godt betalte riksmediene eller andre statsbegunstigede.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer