Hva synd er!

Av Einar Kristoffersen. 

Og når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd ... Om synd, fordi de ikke tror på meg. Joh. 16:8-9

Dette sier Jesus om Den Hellige Ånds oppgave i verden. - Det er blant annet dette å overbevise verden om synd. Et emne verden ikke er særlig glade i! Og derfor hører vi dessverre stadig mindre tale om begrepet synd i dag, fra en kristenhet som har mistet Åndens kraft og overbevisning.

Nå vet vi en hel del om hva synd er, ut fra den forkynnelse som er brakt oss gjennom Guds lov, slik at ingen har noen unnskyldning om man likevel lever i strid med dette - men her opplever vi da at Jesus griper inn til selve roten: «- fordi de ikke tror på meg!»

Det er ikke mulig å forstå dette, før man vet hvem Jesus i sannhet er. Han er den som peker på seg selv og sier: «Jeg er Sannheten!» (Joh 14:6). - Om Ham vitner Skriften: «For i Ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved Ham og til Ham. Han er før alle ting, og alt består ved Ham.» (Kol 1:16-17).

Er dette sant, da er det jo svært så avslørende for menneskets sanne tilstand, at det ikke kjenner og ikke tror på Ham, dets egen Skaper - og nettopp derfor forkaster Hans forløsningsverk. Det foretrekker løgnen fremfor sannheten!

Et sted sier Jesus til sine tilhørere: «Fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke.» (Joh 8:45).

Dette stemmer dårlig med det positive bildet vi gjerne har av oss selv, som nettopp sannhetssøkende! Og så sier da Herren, at nettopp det - at Han taler sannhet - er årsaken til at vi ikke tror Ham!

Har Ånden fått tale med deg nå? - Han er kommet for å bringe deg til sannhets erkjennelse, så du kan bli frelst!

Kommentarer