Jesu herlighet er vår

Av Øivind Andersen. 

"Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem." Joh 17, 22

Det er ingen mindre enn Guds egen Sønn som sier dette til sin Far i himmelen om dem som tror på ham. Den herlighet som han selv har fått av sin himmelske Far, den har han gitt til alle dem som tror på ham.

Hvis ikke Jesus hadde sagt dette, kunne ikke noe menneske si noe slikt. Det går langt ut over alt hva vi kan tenke og våge å be om. Men dette er budskapet i evangeliet.

Guds Sønn kom til oss med sin egen rikdom og herlighet. Apostlene vitner om at de så hans herlighet, og det er nettopp en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1, 14.

"I kjenner vår Herres, Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld ble fattig, da han var rik, for at I ved hans fattigdom skulle bli rike." 2 Kor 8, 9.

Han tok altså vår fattigdom og gav oss sin egen herlighet. Om vi ikke kan fatte denne herlighet, kan vi likevel si atskillig om den ut fra Guds ord.

Det er jo en enbåren Sønns herlighet. For det første vil det si et fullkomment barnekår med en fullkommen barnerett hos Gud.

For det annet følger Guds Sønns arverett med dette barnekåret.

Frelsen består ikke i at Gud lapper på det barnekår som vi var skapt til, men ødela med vår synd. Vi har fått et nytt kår. Å bli en kristen er å få dele kår med Guds egen Sønn.

"Er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger." Rom 8, 17.

Alt dette har vi fått som har tatt imot Jesus.

Du som ennå ikke tror på ham, skal vite at det blir også ditt fra det øyeblikk du omvender deg og tar imot ham.

Kommentarer