Kom hviledagen i hu

Av Øivind Andersen. 

«Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!» 
2 Mos 20, 8

«Sabbaten ble til for menneskets skyld,» sier Jesus. 
[Mark 2, 27]

De første kristne begynte å feire den første dag i uken som helligdag og hviledag, fordi Jesus stod opp av graven på den, og fordi de ble utstøtt av synagogen.

Vi trenger en dag da vi har tid til å samle oss om Guds ord og nådemidlene – en dag til bønn og bibellesning og samvær med andre kristne.

Vi må ikke glemme at det er Guds bud og befaling at vi skal holde den hellig!

Dagen skal ikke være til all slags utfart, selv om en nok kan bruke den til avkobling og hvile. Det er såvisst ikke galt om man tar seg en tur i det fri, bare det ikke skjer på bekostning av det som Herren kaller å holde hviledagen hellig.

Derfor er det så ondt at ikke bare verdslige mennesker, men også mange kristne, ringeakter dagen som helligdag. De bruker den til alle andre gjøremål, alt etter som de har lyst til. Noen bruker den til å sove på. Andre bruker den til hagestell, hyttebygging, båtpuss, for ikke å tale om idrett som drives midt i gudstjenestetiden. De sier at det ikke kan være synd å arbeide på hviledagen, bare man steller med noe annet enn det som ellers er ens yrke.

Hvordan det enn skjer, og hvem det enn er som gjør det, det er synd å ikke holde hviledagen hellig!

Kom i hu! – sier Jesus om denne dagen. Vi skal gi akt på den og forberede oss for den, slik at vi ikke hindres i å holde den hellig.

Følger vi Jesu ord og tar dette bud alvorlig, legger det rik velsignelse over alt vårt liv og vår gjerning.

Derimot følger det forbannelse med alt unødvendig arbeid en gjør på hviledagen.

Kommentarer