Loven eller Nåden

Av Øivind Andersen. 

Dere kjenner loven, brødre, og vet at den bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne. Så lenge mannen lever, gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Slik er det også med dere, brødre. Fordi Kristus døde, er også dere døde og står ikke under loven; dere tilhører en annen, han som stod opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud. (Rom 7,1-4)

Alle mennesker er enten under loven eller under nåden. De er enten i Kristus, og da er de under nåden; eller de er utenom Kristus, i kjødet, og da er de under loven.

Noen tredje mulighet finnes ikke.

Alle mennesker som ikke er i Kristus, alle som ikke er omvendt til Gud og kommet til troen på Jesus, blir nødt til å gjøre regnskap for seg selv på dommens dag. Dette regnskap må de svare ut fra Guds hellige lov.

Alt hva et menneske har vært og gjort, tenkt og ment, følt og opplevd, og ikke minst alt som det burde ha gjort, men har forsømt, alt må det svares regnskap for på dommens dag! Like til den minste hemmelige tilbøyelighet til synd må et menneske da gjøre rede for. Hele ens liv blir rullet opp alt kommer for dagen.

Dette kommer ikke noe menneske utenom.

Gud forkynner oss dette for at vi skal få ta imot den frelse som han selv har gitt oss. Den er i Jesus Kristus og i ham alene!

Den som er i Kristus, er ikke lenger under loven, Han er under nåden. Han har syndenes forlatelse og med den det evige liv. Det kommer av at i Jesus har Gud gitt oss hele den rettferdighet som han krever av oss i loven!

Den som tror på Jesus, er ikke loven noe skyldig. Derfor har han syndenes forlatelse, og han slipper å svare Gud regnskap etter loven på dommens dag.

Jesus utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, og det tok han bort idet han naglet det til korset. Kol 2, 14.

Regningen er betalt. Derfor er vi fri den. Så gjelder det da å la seg frelse før det er for sent!

Kommentarer