Når verden hater dere

Av Øivind Andersen. 

"Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet meg før eder. Var I av verden, da ville verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder." Joh 15, 18-19

Gud har elsket verden og det slik "at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." Joh 3, 16.

Men verden elsker ikke Gud. Tvert om, den hater Gud og alt som kommer fra ham. Dette hat konsentrerer seg om Jesus og alt det han har sagt og gjort.

 Når Jesus legger sitt ord ned i oss, begynner verden å hate oss, nettopp slik som Jesus sier:

"Jeg har gitt dem ditt ord og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden." Joh 17, 14.

Når vi opplever dette, må vi ikke bli forundret, sier Jesus. Vi må heller ikke bli redde og motløse. Det som skjer med oss, er det samme som har skjedd med ham. Vi skal regne med at verden har hatet Jesus før den hatet oss.

Det gis ingen kristendom som er populær i denne verden. Visstnok ser det slik ut. Men den "kristendom" som verden anerkjenner og roser, har dermed lagt for dagen at den aldeles ikke er noen kristendom.

Verden elsker bare det som er av den selv. En "kristendom" som verden vurderer høyt, er altså ikke av Gud, men av verden.

Derfor sier Jesus til oss som tror på ham: "Var I av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder!"

"En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge eder, og har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders!" Joh 15, 20.

Det underlige er at den kristendom som blir forfulgt, den blir også respektert, Og det ord som kommer fra de forhatte og forfulgte troende, det ord blir verden nødt til å respektere!

Dette er i sannhet til selvprøvelse for oss!

Men det er også i sannhet et trøstens ord for dem som tror på Jesus!

Kommentarer