Nøklene til Livet!

Av Einar Kristoffersen. 

Frykt ikke! - Jeg har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1:18

Frykt ikke! - Det er et ord fra Herren vi ofte er i behov av å høre, og som Han også ofte sier til sine.

Og er det noe tilfelle, hvor vi virkelig trenger til å høre det, så er det stilt overfor døden!

Hvordan skulle jeg kunne gå inn i dette fremmede landet - hvor jeg aldri har vært før - uten frykt, dersom jeg ikke fikk denne forsikring fra Herren med på veien!

Et menneskehjerte kan bli så forherdet og dødt i seg, at dette er fullt ut mulig - det skjer så altfor ofte dessverre - men den som ennå er berørt av Guds Ånd, han må ha forvissningen stemplet inn i hjertets innerste! Han må få nåde til å tro! For han vet at livet har to utganger: Enten evig himmel og salighet eller evig fortapelse og gru.

Men du som har tatt din tilflukt til Jesus, du får høre Hans ord til deg her og nå: «Frykt ikke! - Jeg har nøklene til døden og dødsriket!»

Hans frykt ikke - til deg, har sin bestemte årsak, nemlig den at Han har nøklene! De nøklene som kan låse deg ut av det du frykter for! 

La alt få hvile i dette for deg i dag: De ligger i Hans hånd! I Hans som er din frelser; Han som ikke sparte noe for å tilveiebringe frelse for din sjel - Han er det som har nøklene!

Tenk også på dine som er gått foran - kan hende er du usikker på hvordan det gikk noen av dem. Legg også det i Hans hånd, som har nøklene!

Kommentarer