Støre: en villet handling; rør sprengningene i Østersjøen

Av Dan Odfjell. 

Ja, det kan han helt ufarlig si, og sikkert nettopp derfor er hans ord omhyggelig valgt. Han behøvde ikke si noe, men siden mannen knapt er noen statsmann og derfor snakker altfor mye om nær alt; så virker han nå nærmest panisk blitt. Det andre nå diskuterer, er at enten er det Russland eller så er det USA som står bak sabotasjen, sistnevnte i så fall ut fra et desperat Biden-regime som trenger grunn til å avlyse mellomvalget tidlig November. Venstreside Demokratene ligger an til å tape stort for alt de har stelt i stand, så ufattelig mye rot og skade for sitt land at jeg tror dem godt istand til denne rør sabotasjen også. Men hva vet jeg.

Men viktig, dersom min «antagelse» er korrekt, hva forteller det Europa? At dette er en uvennlige handling overfor Europa som snarest mulig vil ha fred i Ukraina og som nå desperat trenger nettopp rør leveranser av gass.. Er det USAs hensikt å gjøre Europa lidende og svakt og underdanig, eller er hensikten å torpedere EU som sitt verdens hegemoni lenger forstyrrende? Eller er hensikten å ta vekk oppmerksomhet fra sine egne selvforskyldte problemer? Jeg mener Europa må protestere og trekke Nato-støtten innen 10 dager om ikke Ukraina krigen da er avsluttet.

Ukraina har USA «påvirket» til Russlands fortred siden 2014 og før og har bevisst eglet og ikke respektert sistnevntes behov for en fredelig grense, og uten også det landet Nato underlagt. Det er mye vi ikke vet om begge sider i denne krigen. Men ikke bare for Europas skyld, denne stedfortreder krigen må avsluttes. Den synes like mye å tilhøre USA og dens imperalistiske strategier samt Biden-regimets desperasjon; det er min mening uten at det gjør meg til en Putenist. Den er også det hovmodige Tysklands egen skyld som falls Nato-alliansen i ryggen ved å gjøre seg avhengig av gass fra fienden. De lo av Trump som korrekt påpekte sviket. 

Stans krigen, slutt kranglingen og spar Ukraina. Og hjelp Europas i nød.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer