Hvorfor blir vi påtvunget et farlig samfunn som vi ikke vil ha?

Av Amumd Garfors. 

Stadig hører vi på NRK og TV2 eller leser i avisene, at Norge nå er blitt et såkalt "flerkulturelt samfunn" Dette er en frekkhet så stor at man må bare riste på hodet. Ja, for denne svadaen og løgna, den hører vi stadig fra våre antinasjonale politikere og andre som ivrer for oppløsningen av vår nasjon. Der disse svikerne som bryter Grunnlovens bestemmelser, messer disse  usannheter med innlevelse og begeistring. Men når sant skal sies, så ser man jo med egne øyner at folket er i ferd med å bli skiftet ut. Gradvis og sakte, år for år - på en slu og farlig måte, der man begynner å kjenne seg fremmed i eget land.

Ja, dersom disse politikerne fortsetter på samme dødskurs og lar Norge ligge åpent for en uansvarlig import av fremmede fra møkkaland i Midt-Østen og Afrika, da vil nok denne nasjon være dødsdømt før vi skriver år 2045! Dermed er det også klart at dette "flerkulturelle" krisesamfunnet har blitt tvangsinnført ved hjelp av diktaturmetoder og gjennom ulovlige vedtak i det skjulte! Slik det har blitt paraktisert i vårt naboland Sverige. Der 54 mord har funnet sted hittil i år.

Men hvem har gitt disse tåpene fullmakt til å omforme Norge fra et fredelig og enhetlig samfunn, til et flerkulturelt konfliktsamfunn, eller et shitholdland, slik Donald Trump så godt karakteriserte slike land for? Det norske folk har nemlig aldri blitt spurt om det er et slikt møkkaland vi vil ha. Men derimot, ved ulike midler og metoder, så har vi blitt holdt borte fra avgjørelser som i høyeste grad angår vår egen og våre etterkommeres framtid. Og som et lite og sårbart folk. Ikke minst vårt eget fedrelands dystre framtid.

§ 1. i Grunnloven skal nemlig sikre enheten og eksistensen av vår nasjonalstat, og skal ikke på noen måte eksperimenteres med eller bli oversett. Dette kan gjøres da det ikke finnes noen uavhengig og troverdig klageinnstanns for folket. Men vi har heldigvis straffelovens § 83, som må sees i sammenheng med Grunnlovens § 1 - som setter straff med fengsel opp til 21 år for dem som urettmessig bidrar til at landet kommer under fremmed herredømme eller avhendes.

Kanskje burde folk settes seg inn i hva det innebærer å omgjøre Norge til et såkalt "flerkulturelt samfunn"! Jeg kan jo fortelle disse som aldri har orket å sette seg inn i fakta, om hva vi da vil få oppleve og få  på kjøpet her i Norge: For det første betyr det at enhver person kan da praktisere sin kultur og sine særrettigheter. Og det betyr igjen, at når det er skapt et flerkulturelt samfunn, selv om det har skjedd ved hjelp av diktaturmetoder og ulovlige vedtak i Stortinget, så må disse som er ansvarlig for denne samfunnsomveltningen godta både æresdrap, tvangsekteskap, bigami, kjønnslemlestelser (omskjæring) eller andre "kulturberikelser" som våre politikere heier fram. Massevoldtekt er også en del av denne "berikelsen" som blir praktisert og akseptert i en del av disse kulturer hvor disse inntrengerne kommer fra. Mange av disse, og som aldri burde ha fått satt sine føtter på norsk jord, de utfører villig denne paraksis. Og mener i tillegg det er tillatt overfor et erobret folk, slik folkegruppen Nordmenn nå i virkeligheten er i ferd med å bli.

Jeg har også en teori om hva som er tanken med en stor islamsk innvandring til Europa og vestlige land. Og det kan være farlige tanker bak som man helst ikke har snakket så mye om. Vestens befolkning skal nemlig tvinges i kne, det vet vi - for det står svart på kvitt til Klaus Schwabs og hans WEFs egne strategiske dokumenter og skumle planer. For denne oppløsning kan nemlig ikke skje uten opprør, kaos, anarki, elendighet og krigsliknende tilstander over hele Europa! La det være klinkende klart!

Muslimer og vestlig befolkning har lenge blitt satt opp mot hverandre ved at disse fremmede favoriseres foran den opprinnelige befolkningen. Og dette skaper selvfølgelig en splitt og hersk-tilstand. Ja, det skaper videre en dehumanisering, og det skaper frykt og hat.

Ved at muslimer, som hater vestlige land og vestlig befolkning, så kan dette dermed benyttes som et verktøy av maktapparetet MOT den vestlige befolkning. Og da slår man to fluer i en smekk! De forskjellige nivåene WEF og Klaus Schwab og hans disipler (bl.a Høyremannen Børge Brende og Ap-mannen Barth-Eide) ser for seg at samfunnsstrukturen forandres, og der eliten og et kommende diktatorisk maktapparat med kontrollantene og kveget (befolkningen) er blitt avhengig av å fungere slik.

Så kanskje er det akkurat DET som er planen? Der jeg i begynnelsen spør hvorfor vi nå blir påtvunget et slikt farlig samfunn? Og der de skal benytte alle disse islamske klaner fra disse farlige, ugudelige møkkaland i Midt-Østen og Afrika. Disse som har blitt ønsket velkommen inn i kongeriket nå i over 60 år,  og som endelig skal i "jobb", der de skal bli våre kontrollanter og oppassere. For disse har fått store goder og privilliegier på et nivå over oss nordmenn, ja som vi bare kan drømme om. For borgerkrigen den vil komme til Europa. Det er ikke lenger et spørsmål OM, men NÅR! For islam er her for å erobre oss!

Er det så forbannet vanskelig å forstå?

Ankenes, 17.oktober 2022.

Amund Garfors
Styremedlem i Demokratene

Kommentarer