Av Øivind Andersen. 

"Da han så folket, gikk han opp i fjellet, og da han hadde satt seg, kom hans disipler til ham. Og han opplot sin munn, lærte dem - -" Matt 5, 1-2

Dette er Guds ord til oss om når, hvor og til hvem bergprekenen er holdt.

Tidspunktet er da Jesu virksomhet var på det høyeste. Det ser vi av slutten av foregående kapittel. Der har vi fått en alminnelig skildring av Jesu virke til det utfoldet seg på det kraftigste. Folk fra hele Israels land og fra alle naboland, like fra Syria, var samlet for å høre Jesus og se hans gjerninger. Minst ett, kanskje halvannet år av hans virke var gått.

Det var da Jesus så disse folkemassene at han gikk bort fra folket, opp i fjellet, for å være alene med sine disipler. Jesus ville spesielt undervise dem. Da han hadde satt seg oppe i fjellet, kom hans disipler til ham og han lærte dem.

Dette viser at Bergprekenen er en tale til dem som tror på Jesus.

Når Jesus talte offentlig til alle, sa han: "Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!" Matt 4, 17. Da talte han med sterk appell til omvendelse.

I Bergprekenen taler han til dem som er omvendt. Visstnok har denne talen et budskap til alle mennesker. Men budskapet må forstås ut fra den adressen det har i Bibelen.

Gi akt på dette, du som er en kristen! I Bergprekenen underviser Jesus deg som tror på ham. Budskapet gjelder alle kristne til alle tider!

Det er noe eget, noe stort og uforklarlig, at vi kan sette oss ned og bli undervist av Jesus. Det er en salig rett Gud har gitt oss.

La oss bruke denne retten!

Kommentarer