Demokratenes vanvidd i USA!

Av Eivind Gjerde, Teolog. 

Vi har en bekymringsfull situasjon i verdens mektigste land. Landet styres av elite og en president som blir stadig mer svekket. For verden er dette en svært farlig situasjon. USAs president har verdens mektigste maktstilling og må være hundre prosent til stede om han skal kunne utøve sitt embete på en forsvarlig måte. Dette skjer ikke under dagens president. Han er kanskje den svakeste presidenten i USAs historie noen gang har hatt. Til og med ordinære medier har begynt å skrive om alt det merkelige Joe Biden sier og gjør i sine offentlige opptredener. Hvor stor betydning Biden selv har i USA politikk, kan diskuteres. Mange mener at han bare er en marionett-dukke for innflytelsesrike demokrater som trekker i trådene i det skjulte.

Uansett så fører Biden og hans regime det mange oppfatter som krig mot sunn fornuft, objektiv vitenskap, biologiske kjensgjerninger, tradisjonelle kristne oppfatninger og verdier i USA. De er med å splitte og ødelegge landet. 

Men alle demokrater er ikke med på dette. Noen vender seg mot Biden og demokratene. Sist ut er Tulsi Gabbard. Hun var kandidat i Demokratenes nominasjonsvalg før presidentvalget i USA i 2020. Vi vil referere litt av det hun skrev da hun forlot et parti som hun ikke kjente igjen. 

Hun skriver - Jeg kan ikke lenger bli igjen i Det demokratiske partiet, som nå er under total kontroll av en elitistisk klikk av krigshissere som drives av feig wokehet, som splitter oss ved gjøre alle saker til rasespørsmål og fyrer opp under antihvit rasisme, som aktivt jobber for å undergrave de gudgitte og grunnlovsfestede frihetene, som er fiendtlige til mennesker med tro og åndelighet, som demoniserer politiet og beskytter kriminelle på bekostning av lovlydige amerikanere, som tror på åpne grenser, som bruker det nasjonale sikkerhetsapparatet til å gå etter politiske motstandere, og som fremfor alt trekker oss stadig nærmere atomkrig.

Og videre - Partiet ledes av krigshissere som er avhengige av det militær-industrielle komplekset, og som hverken kjenner eller bryr seg om krigens pris, og heller ikke betaler den. President Biden og Det demokratiske partiets elite har presset oss til randen av atomkrig. De risikerer å starte tredje verdenskrig og ødelegge verden slik vi kjenner den. Dette er den mest presserende eksistensielle trusselen vi står overfor. Jeg stilte som presidentkandidat i 2020 fordi jeg visste at det var dit vi var på vei. Alle tegnene var der. Jeg tok opp dette hver dag under valgkampen og i den offentlige debatten. Men politikere og medier ignorerte det. De brydde seg ikke da, og de bryr seg ikke nå.

Tulsi Gubbard mener også at Demokratene angriper familiene -
Dagens demokratiske parti undergraver familiene. Familiene er sivilisasjonens grunnfjell. Demokratene anerkjenner ikke denne sannheten eller hva slags viktig og grunnleggende rolle familiene spiller i samfunnet og sivilisasjonen. De ønsker å fjerne foreldrenes rettigheter til å oppdra barna sine, og hevder at myndighetene vet bedre hva som er best for barna dine enn du selv gjør.

Samvittighetsfulle foreldre blir stemplet som «terrorister» - 
Departementet for Hjemlandssikkerhet har instruert deres nylig opprettede Innenlandske terrorenhet for å ramme foreldre som løfter sin røst i opposisjon mot radikale læreplaner og det tydelige seksuelle materiale som blir undervist til unge barn i våre offentlige skoler, og stempler foreldre som «terrorister» for å dukke opp på skolestyremøter og kreve endringer.

Biden og demokratene lyver og stempler sine motstandere -
President Biden gikk til valgkamp på å skape enhet og overvinne den partipolitiske kløften, men nå sier han at tilhengerne av president Trump er den mest ekstremistiske gruppen i landet og en trussel mot demokratiet.

Mye mer kunne ha vært referert. Hun avslutter innlegget sitt med å oppfordre folk til å slå følge med henne ut av Demokratene. Vi håper at mange vil gjøre det.


Hvorfor løfter ikke Dagens redaksjon mer frem slike stemmer, men serverer oss lesere en stor bokomtale der forfatteren omtaler Trump som Menneskesønnen Kristus, som ble sveket av Mike Pence. Hvorfor bruker en avis som Dagen plass på slikt nonsense? Er dette oppslaget ment som en form for indirekte kritikk av Trump og hans tilhengere?

Det er flere åpenbare svake sider ved Trumps personlighet, men hans og det republikanske partiet sin politikk står det norske kristenfolket mye nærmere enn den totalitære, hatefulle, kristendomsfiendtlige, kjønnsforvirrende, krigshissende og ikke minst grusomme fosterdrapspolitikken til demokratene.

Eivind Gjerde Teolog
Olav Hermod Kydland Teolog

Kommentarer