Dersom I blir i meg

Av Øivind Andersen. 

"Dersom I blir i meg, og mine ord blir i eder, da be om hva I vil, og I skal få det." Joh 15, 7

Det første vi skal legge merke til i dette ordet, er at det sier oss hvordan det går til å bli i Jesus.

"Dersom I blir i meg, og mine ord blir i eder" - er igjen en spesiell hebraisk uttrykksmåte. Etter tanken betyr det: Dersom I blir i meg ved at mine ord blir i eder.

Du spør: Hva skal jeg gjøre for å bli i Jesus?

Du skal la Jesu ord bli værende i deg, svarer Guds ord.

Er det blitt nødvendig for deg å stole på og holde fast ved det Jesus sier om seg selv, og hva han har gjort til din frelse, da blir du værende i Jesus. Da har du det løftet fra din frelser at du kan be om hva du vil, og du skal få det.

Når du vender deg til Jesus, fordi du må få alt fra ham, føler du deg hjelpeløs, fattig, uverdig. Du spør deg selv om Jesus vil høre en slik som deg. Men sannheten er at du nettopp gjør hans vilje når du vender deg til ham og ber om alle ting.

Det er Guds vilje at vi skal søke Herren til enhver tid, særlig når vi har det ondt og vi ikke ser noen utvei. Og det er også hans vilje at vi skal spørre etter ham selv og hans makt. Så har han lovt å sørge for oss i alle ting.

Det kan vel hende vi ber om ting Gud ikke vil gi oss. Da svarer han med å gi det han ser vi trenger. Men overalt hvor det er spørsmål om det du trenger for å være en kristen, leve rett med Gud, gjøre Guds vilje, bære frukt for Gud, være til velsignelse og hjelp for andre mennesker, der kan du be ubetinget om alt du trenger. Selv den minste småting er ikke for ubetydelig å tale med Jesus om. For ham er intet vanskelig. Han er en allmektig frelser. Han har omsorg for deg og vil sørge for deg.

Regn med dette hver gang du påkaller i bønn!

Kommentarer