Elsk din neste!

Av Einar Kristoffersen. 

Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende! Matt 5:43

Slik unngikk fariseerne og de skriftlærde å bli dømt for sitt eventuelle nag- eller hatforhold til andre mennesker. Så kunne de leve videre i sin innbilte egenrettferdighet. Bar de på ondt mot noe menneske, så fant de noe ved det mennesket som ga dem en gyldig grunn til dette.

Så kommer da Jesus med sitt nestekjærlighetsbud - hvilket er hva loven alltid har forkynt, og som fariseerne og de skriftlærde bare hadde omtolket og tilpasset sitt eget behov, og det lyder: «Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» (Matt 5:44).

Hva skulle de så gjøre med dette? - Tok de dette inn over seg ble de jo stående skyldige og all deres innbilte rettferdighet ville ramle sammen. De innså nok snart at de alltid ville bli stående skyldige overfor dette budet.

Elske, gjøre vel imot og be for dem som hater deg og forfølger deg, din erklærte fiende! Hvordan blir du, min venn, stående overfor dette? Får du sant bruk for en frelser eller tror du fortsatt at din kjærlighet og din rettferdighet kan berge deg?

De fleste av fariseerne og de skriftlærde valgte å forfølge Ham som forkynte denne sannhet, i stedet for å ta den inn over seg.

Hva gjør du?

Kommentarer